Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη προγράμματος ενός φορητού υπολογιστή ανά μαθητή, στο οποίο όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν από έναν προσωπικό φορητό Η/Υ συνδεδεμένο στο διαδίκτυο ως μέρος της σχολικής πραγματικότητας. Τέθηκαν τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα: 1) Υπάρχει διαφοροποίηση στη διδασκαλία όταν όλοι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν από έναν προσωπικό φορητό Η/Υ; 2) Υπάρχει διαφοροποίηση στο μιντιακό γραμματισμό των μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα; 3) Ποιες είναι οι απόψεις και οι στάσεις των μαθητών σχετικά με το πρόγραμμα; 4) Ποιες είναι οι απόψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το πρόγραμμα; Η έρευνα έγινε το σχολικό έτος 2010-2011 και συμμετείχαν όλοι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές των τάξεων από Δ’ Δημοτικού έως και Β’ Γυμνασίου. Ακολουθήθηκε η ποσοτική ερευνητική μεθοδολογία. Για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, έγινε ανάλυση των χαρακτηριστικών της διδασκαλίας, ώστε να προκύψουν οι δείκτες της κλείδας παρατήρησης της διδασκαλίας και ανασκόπησ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this work is the study of a one to one laptop initiative program, in which all students and teachers have a personal laptop PC connected to the internet as part of their school reality. There were four research questions: 1) Is there a difference in teaching when all teachers and students have their own laptop? 2) Is there a difference in the experiences of media literacy of students participating in the program? 3) What are the views and attitudes of students on the program? 4) What are the views and attitudes of teachers on the program? The study took place during the 2010-2011 school year. All teachers and students of grades from Fourth Elementary until Second Junior High were involved. Quantitative research methodology was followed. For the first research question, an analysis of the characteristics of teaching was performed, to decide on the key indicators for the observation of teaching. Also, a review of approaches to teaching was done, so that teaching can be cha ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38579
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38579
ND
38579
Εναλλακτικός τίτλος
Laptops in education: effects in teaching and student media literacy
Συγγραφέας
Σπανός, Δημήτριος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Σοφός Αλιβίζος
Βρατσάλης Κωνσταντίνος
Τσολακίδης Κωνσταντίνος
Ράπτης Αριστοτέλης
Ντρενογιάννη Ελένη
Δάρρα Μαρία
Αβρααμίδου Λούση
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Πρόγραμμα ενός φορητού Η/Υ ανά μαθητή; Διδασκαλία; Μιντιακός γραμματισμός; Φορητός υπολογιστής στην εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
637 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)