Σεισμικά μονωμένα κτίρια εργατικών κατοικιών: πειράματα πεδίου, εργαστηριακά, πειράματα, αριθμητικές προσμοιώσεις

Περίληψη

Το ερευνητικό έργο του Solarino περιλαμβάνει δύο ανακατασκευασμένες εργατικές κατοικίες οπλισμένου σκυροδέματος στην Ανατολική Σικελία. Η ανακατασκευή πραγματοποιήθηκε με την χρήση υβριδικού συστήματος σεισμικής μόνωσης, το οποίο περιλαμβάνει ελαστομερείς μονωτήρες υψηλής απόσβεσης και μονωτήρες ολίσθησης χαμηλής τριβής. Το 2004, ένα από τα κτίρια υποβλήθηκε σε πειράματα πεδίου ελεύθερης ταλάντωσης. Τον Δεκέμβριο του 2014, ένας ελαστομερής μονωτήρας υψηλής απόσβεσης του ερευνητικού έργου του Solarino υποβλήθηκε σε πειράματα στο Εργαστήριο του Πανεπιστημίου των Βασιλικάτων στην Potenza. Τα πειράματα πεδίου ελεύθερης ταλάντωσης και τα εργαστηριακά πειράματα χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των παραμέτρων και την προσαρμογή κατάλληλων μοντέλων για την προσομοίωση του συστήματος μόνωσης. Κατά κύριο λόγο, η ερευνητική προσπάθεια επικεντρώθηκε στον προσδιορισμό μοντέλων για την προσομοίωση των ελαστομερών μονωτήρων υψηλής απόσβεσης (HDRB), οι οποίοι παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος της δύναμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Solarino project involves the retrofit of two reinforced concrete residential buildings in Eastern Sicily. The retrofit was implemented by using a hybrid base isolation system, which consists of high damping rubber bearings and low friction sliding bearings. In 2004, one of the buildings was tested under free vibration field tests. In December 2014, a high damping rubber bearing of the Solarino project was tested in the Laboratory of University of Basilicata in Potenza. The free vibration field tests and the laboratory cyclic shear tests are used for the parameter identification and calibration of proper models for the simulation of the isolation system. Primarily, the research effort was focused on defining appropriate models for the simulation of high damping rubber bearings (HDRB), which provide the largest amount of force produced by the hybrid isolation system. It is been almost 30 years since the first use of HDRB in seismic isolation for buildings, and the present work summa ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38124
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38124
ND
38124
Εναλλακτικός τίτλος
Base isolated residential buildings: field tests, laboratory experiments, numerical simulations
Συγγραφέας
Μάρκου, Αθανάσιος του Αρχοντής
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών. Εργαστήριο Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών
Εξεταστική επιτροπή
Μανώλης Γεώργιος
Oliveto Giuseppe
Καρακώστας Χρήστος
Αβραμίδης Ιωάννης
Αθανατοπούλου Ασημίνα
Σέξτος Αναστάσιος
Στεφάνου Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ελαστομερείς μονωτήρες υψηλής απόσβεσης; Σεισμική μόνωση βάσης; Πειράματα ελεύθερης ταλάντωσης; Υβριδικό σύστημα μόνωσης; Εργαστηριακά πειράματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
389 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)