Συστατικά πληροφορίας και κόστους διαπραγμάτευσης στις αγορές πιστωτικού κινδύνου

Περίληψη

Η έννοια της διεξαγωγής συναλλαγών στη βάση διαθέσιμης πληροφόρησης είναι στενά συνδεδεμένη με την δραστηριότητα των κερδοσκόπων. Οι κερδοσκόποι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τις προοπτικές μιας επιχείρησης ώστε να επωφεληθούν από την ανάληψη συγκεκριμένων επενδυτικών θέσεων. Επί της ουσίας, οι κερδοσκόποι συναλλάσσονται επειδή οι απόψεις τους σχετικά με την εσωτερική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου διαφέρει από την παρατηρούμενη τιμή στην αγορά. Με την αγορά αξιογράφων των οποίων οι τιμές είναι χαμηλότερες από τις θεμελιώδεις αξίες τους, καθώς και με την πώληση αξιογράφων των οποίων οι τιμές υπερβαίνουν τις θεμελιώδεις αξίες τους, οι κερδοσκόποι επωφελούνται από τη σύγκλιση της τιμής ενός αξιόγραφου προς τη «δίκαιη» αξία του. Οι κερδοσκόποι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε διαφορετικούς τύπους (trading styles) ανάλογα με το πώς διαμορφώνουν τις απόψεις τους σχετικά με την τιμή ενός αξιόγραφου, καθώς και με το πως υλοποιούν τις απόψεις τους σε συγκεκριμένες ε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The concept of informed trading is closely linked to the activity of speculators. Speculators utilize the information they possess, regarding the prospects of a firm, to profit from undertaking certain trading positions. Essentially, speculators trade because their beliefs about the intrinsic value of the asset differs from the observed market price. By buying underpriced or by selling overpriced securities, they profit from the convergence of a security’s price towards its “fair” value. Speculators can be categorized in styles for formulating their views about a firm’s security price as well as for translating their beliefs into certain trading strategies. On one hand, value traders evaluate all the available information so as to determine the fundamental value of an instrument, hence, assessing whether an instrument’s market price properly reflects its intrinsic value. On the other hand, news traders focus on changes in the fundamental value of an instrument, should any news arise in ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38073
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38073
ND
38073
Εναλλακτικός τίτλος
Informational and trading cost components in the credit risk markets
Συγγραφέας
Βλαχογιαννάκης, Νικόλαος του Εμμανουήλ
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εξεταστική επιτροπή
Χαλαμανδάρης Γεώργιος
Γεωργούτσος Δημήτριος
Δράκος Κωνσταντίνος
Καβουσανός Εμμανουήλ
Σπύρου Σπύρος
Ρομπόλης Λεωνίδας
Τσεκρέκος Ανδριανός
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Χρηματοοικονομικοί δείκτες; Κίνδυνος συστημικής ρευστότητας; Κίνδυνος ιδιοσυγκρατικής ρευστότητας; Πληροφορημένοι επενδυτές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
321 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.