Θεωρία προοπτικής (prospect theory) στη διαχείριση χαρτοφυλακίου

Περίληψη

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην Prospect Theory (PT) των Kahneman και Tversky (1979), την πιο δημοφιλή εναλλακτική θεωρία στην κλασική Expected Utility Theory (ΕΕ). Σε αυτή την εργασία έχω μελετήσει όλα τα βασικά στοιχεία ενός συμπεριφορικού χρηματοοικονομικού μοντέλου στην PT: τη συνάρτηση χρησιμότητας (προτιμήσεις), το δείκτη αποστροφής στην απώλεια, τη στρέβλωση πιθανοτήτων και τις επιπτώσεις τους. Δημιουργώ νέα συμπεριφορικά χρηματοοικονομικά μοντέλα και τα λύνω προκειμένου να δώσω βέλτιστες λύσεις που εξασφαλίζουν το ανώτατο επίπεδο χρησιμότητας σε PT επενδυτές. Αναλύω επίσης γνωστά χρηματοοικονομικά puzzles στη βιβλιογραφία, όπως το equity premium puzzle, το size και το value premium puzzle κι αποδεικνύω ότι αυτά τα puzzles είναι πραγματικά. Ο πρώτος σημαντικός συμπεριφορικός παράγοντας στην PT είναι η συνάρτηση χρησιμότητας. Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιώ μερικές από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες συναρτήσεις χρησιμότητας και εξετάζω αν αυτές είναι επαρκείς για να περ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis focuses on the Prospect Theory (PT) of Kahneman and Tversky (1979), the most popular alternative to the classical Expected Utility Theory (EU). In this thesis I study all the basic elements of a Prospect Theory model: the (S-shaped) value function, the loss aversion, the probability distortion and their implications. I also analyze well-known puzzles in the literature such as the equity premium puzzle, the size and the value premium puzzle and I prove that these puzzles are real. I create new behavioral reward-risk models, always in a Prospect Theory framework, and I solve them in order to find the optimal allocations that ensure to Prospect Theory investors the maximum utility at each case. The first important behavioral factor in PT models is the value function. In my study I employ some of the most used value functional forms and I examine if these value functions are adequate to describe the PT investors’ behavior. I go one step further by constructing differen ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36107
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36107
ND
36107
Εναλλακτικός τίτλος
Prospect theory in portfolio management
Συγγραφέας
Ζερβούδη, Ευανθία (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Καλυβίτης Σαράντης
Σπύρου Σ
Γαλαριώτης Α
Γιαννακουδάκης Εμμανουήλ
Ρομπόλης Λ
Σκούρας Σπυρίδων
Τοπάλογλου Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Θεωρία προοπτικής; Διαχείρηση Χαρτοφυλακίου; Στρέβλωση Πιθανοτήτων; Χρηματοοικονομικός κίνδυνος, Μέτρηση και διαχείριση; Θεωρία αποφάσεων; Οικονομικά συμπεριφοράς; Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση; χρηματοικονομικά puzzles; Χρηματοοικονομική, συμπεριφορική; Κίνδυνοι, Αποστροφή στους; Μέτρα κινδύνου κι απόδοσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
244 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)