Πρότυπα πολυαιθυλένια χαμηλής πυκνότητας και κυκλικά πολυϊσοπρένια: σύνθεση, χαρακτηρισμός και ρεολογία

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή γίνεται αναφορά στη σύνθεση πρότυπων πολυαιθυλενίων χαµηλήςπυκνότητας, που προκύπτουν από την υδρογόνωση υπερδιακλαδισµένωνπολυβουταδιενίων-1,4, τα οποία παράγονται µε τη σειρά τους από την αντίδρασηπολυσυµπύκνωσης του α,ω-διδραστικού διλίθιο πολυβουταδιενίου µε τοµεθυλοτριχλωροσιλάνιο (Α2 + Β3 µεθοδολογία). Επίσης παρουσιάζεται η σύνθεση κυκλικώνπολυϊσοπρενίων µέσω αντίδρασης συµπύκνωσης του α,ω-διδραστικού πολυϊσοπρενίου µετο 1,2-δις(διµεθυλο-διχλωρο) αιθάνιο, σε µεγάλη αραίωση διαλύµατος κάνοντας χρήση τωντεχνικών υψηλού κενού. Επιπροσθέτως, εξετάζεται η σύνθεση και κινητική µελέτη τουδιδραστικού απαρχητή (1,3-φαινυλενο)-δις-(3-µεθυλο-1-φαινυλο) διλίθιο πεντυλιδενίου στονπολυµερισµό του 1,3-βουταδιενίου σε διαλύτη βενζόλιο, σε θερµοκρασία δωµατίου.Παρατηρήθηκε, ότι σε υψηλές συγκεντρώσεις απαρχητή (C > 7 x 10-4 M), η παρουσίαανεπιθύµητων µονοδραστικών ανιοντικών κέντρων (λόγω µερικού τερµατισµού τωναντίστοιχων διαδραστικών, εξαιτίας της παρουσίας πρωτικών προσµ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis, the synthesis of well-defined Low Density Polyethylenes (LDPE), viahydrogenation of hyperbranched polybutadienes-1,4 (PBds), derived from thepolycondensation reaction of polybutadiene dilithium with trichloromethylsilane (A2 + B3method), as well as the synthesis of ring polyisoprenes (PIs), from the condensationreaction of a α, ω-dilithium polyisoprene with 1,2-bis(dimethyldichloro)ethane in dilutesolution are presented. All manipulations were performed using anionic polymerization highvacuum techniques. Moreover, the synthesis and characterization of (1,3-phenylene) bis (3-methyl-1-phenylpentylidene) dillithium initiator (DLI) is presented. The influence of DLIconcentration on the kinetics of the polymerization of butadiene in benzene, at roomtemperature and the modality of the PBd obtained has been also studied. It has been shownthat DLI concentration plays a significant role on the modality of polybutadiene. For high DLIconcentrations (C > 7 x 10-4 M), there is less ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37822
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37822
ND
37822
Εναλλακτικός τίτλος
Model law density polyethylenes and ring polyisoprenes: synthesis,characterization and rheology
Συγγραφέας
Βασιλακόπουλος, Θεόδωρος του Χρήστος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηχρηστίδης Νικόλαος
Πατρίκιος Κώστας
Πιτσικάλης Μαρίνος
Βλασσόπουλος Δημήτριος
Πίσπας Αστέριος
Ιατρού Ερμόλαος
Σακελλαρίου Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Διδραστικός απαρχητής; Υπερδιακλαδισμένα πολυμερή; Κυκλικά πολυμερή; Χρωματογραφία αλληλεπιδράσης με βαθνιδώση θερμοκρασίας; Ανιόντιδος πολυμερισμός; Πολυαιθυλένια χαμηλής πυκτότητας; Ρεολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
232 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)