Μη γραμμικός έλεγχος αντιδραστήρων πολυμερισμού με τη βοήθεια μαθηματικού υπολογιστικού προτύπου

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζει στο πρόβλημα της ρύθμισης των αντιδραστήρων πολυμερισμού. Στο σύγχρονο, έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η ρύθμιση έχει αποκτήσει μία ιδιαίτερη σημασία για τις βιομηχανίες παραγωγής πολυμερών καθώς και ένα ευρύτερο περιεχόμενο. Έτσι, σήμερα, ένα σύστημα ρύθμισης περιλαμβάνει, πέρα από τα κλασικά στοιχεία (συσκευές μέτρησης, βάνες, ρυθμιστές κ.ά.), κάποιο σχήμα βελτιστοποίησης και εκτίμησης παραμέτρων, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί ένα υπολογιστικό πρότυπο προσομοίωσης της διεργασίας. Αυτό ακριβώς το διευρυμένο πεδίο αποτέλεσε και τη βάση αντιμετώπισης του προβλήματος της ρύθμισης στην παρούσα διατριβή. Αρχικά, μελετάται ο πολυμερισμός αιωρήματος ελευθέρων ριζών και αναπτύσσονται οι μαθηματικές εκφράσεις για την ανάπτυξη ενός υπολογιστικού προτύπου προσομοίωσης της διεργασίας. Η μελέτη περιλαμβάνει την κινητική του πολυμερισμού ελευθέρων ριζών στην οποία λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των φαινομένων διάχυσης (φαινόμενο κελιού, φαινόμενο πηκτώματος και φ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation addresses the problem of the polymerization reactor control. In the contemporary, highly competitive environment, the control field has a special meaning for the polymer manufacturers and a wider content. Nowadays, apart from the classical control elements (measurement devices, control valves, controllers etc.), a control system comprises an optimization and estimation scheme, whereas it uses a mathematical model of the process. In this broadened content, the polymerization control problem was dealt in the present study. First, the free radical suspension polymerization is studied and the mathematical expressions for the process model are developed. The study includes the free radical polymerization kinetics, taking the diffusion phenomena (cage, gel and glass effect) into to account, whilst the mass balances for the reaction species are developed. Moreover, the molecular weight distribution and particle size distribution are calculated using the orthogonal col ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18869
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18869
ND
18869
Εναλλακτικός τίτλος
Non-linear model based control of polymerization reactors
Συγγραφέας
Σαλιάκας, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Ανάλυσης Σχεδιασμού και Ρύθμισης των Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων
Εξεταστική επιτροπή
Κυπαρισσίδης Κωνσταντίνος
Πετρίδης Βασίλειος
Αναστασιάδης Σπύρος
Ασσαέλ Μάρκος
Στουκίδης Μιχάλης
Παπασπυρίδης Κωνσταντίνος
Παναγιώτου Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Βέλτιστος έλεγχος; Εκτίμηση παραμέτρων; Αριθμητικές μέθοδοι; Πειραματική μελέτη; Κατανομή μοριακού βάρους; Κατανομή μεγέθους σωματιδίων; Μεθακρυλικός μεθυλεστέρας; Πολυμερισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
391 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)