Διερεύνηση της ικανότητας μαθητών και φοιτητών να μεταφράζουν χημικές αναπαραστάσιες διαφορετικού τύπου: ανάδειξη των αντιλήψεών τους για βασικές χημικές έννοιες

Περίληψη

Η εννοιολογική κατανόηση στη χημεία περιλαμβάνει την ικανότητα του ατόμουνα σκέφτεται σε μακροσκοπικό, μικροσκοπικό και συμβολικό επίπεδο, καθώςκαι την ικανότητα να μεταφράζει τις αντίστοιχες χημικές αναπαραστάσεις απότο ένα επίπεδο στο άλλο. Στην παρούσα έρευνα εξετάσαμε την ικανότηταμαθητών Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου (ομάδα Ι) και τριτοετών φοιτητών χημείας(ομάδα ΙΙ) να μεταφράζουν αναπαραστάσεις από το ένα επίπεδο της χημείαςστο άλλο και αναδείξαμε τις αντιλήψεις τους για τις βασικές έννοιες: χημικόστοιχείο, χημική ένωση, στερεή κατάσταση, υδατικό διάλυμα και χημικήαντίδραση. Η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε ήταν ο επεξηγηματικόςδιαδοχικός σχεδιασμός (explanatory sequential design), η οποία είναι μίαμικτή μέθοδος που αποτελείται από ποσοτικό και ποιοτικό σκέλος. Για τηδιεξαγωγή της ποσοτικής φάσης σχεδιάσαμε ένα ερωτηματολόγιοαποτελούμενο από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανοικτού τύπου(ΝΙ=466, ΝΙΙ=86). Η ποιοτική φάση της έρευνας είχε τη μορφή προσωπικήςημιδομημένης συνέντευξης (ΝΙ=1 ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Meaningful understanding in chemistry includes the ability to think atmacroscopic, submicroscopic and symbolic level of chemistry, and the abilityto translate between chemical representations. In this study we investigatedthe ability of 11th Grade students (group I) and 3rd year chemistry students(group II) to make translations from one level of chemistry to another and wehighlighted their perceptions for the basic concepts: chemical element,chemical compound, solid state of matter, aqueous solution and chemicalreaction. The method used was the sequential explanatory design, which is amixed method consisting of quantitative and qualitative phase. For theconduct of the qualitative phase we constructed a questionnaire consisting ofmultiple choice and open-ended questions (ΝΙ=466, ΝΙΙ=86). The qualitativephase of the research had the form of personal semi structured interview(ΝΙ=15). Our results show that students’ capacity to move across the threelevels of chemistry is low and varies dep ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37622
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37622
ND
37622
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of students competence in traslating between different types of chemical representations: highlighting their perceptions for basic chemical concepts
Συγγραφέας
Γκίτζια, Βασιλική του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Τζουγκράκη Χρυσή
Καραλιώτα Αλεξάνδρα
Βοσνιάδου Στέλλα
Μητσοπούλου Χριστιάνα
Γαλανοπούλου Ντία
Κυρίτσης Παναγιώτης
Μαυρικάκη Ευαγγελία
Μαυρομούστακος Θωμάς
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Μακροσκοπικές αναπαραστάσεις; Μικροσκοπικές αναπαραστάσεις; Συμβολικές αναπαραστάσεις; Χημικές αναπαραστάσεις; Εννοιολογική κατανόηση; Εναλλακτικές αντιλήψεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
263 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)