Παράγοντες προσδιοριστικοί της μακροβιότητας και προαγωγή υγείας

Περίληψη

Η εξαιρετική μακροβιότητα αποτελεί ένα ιδιαίτερο πεδίο έρευνας, που μόλις τιςτελευταίες δεκαετίες, έχει αρχίσει να μελετάται συστηματικά. Η βιβλιογραφίααποκαλύπτει ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο και πολυπαραγοντικόφαινόμενο που επηρεάζεται από ένα πλήθος γενετικών, επιγεννετικών καιπεριβαλλοντικών παραγόντων, ενώ σχετίζεται και με επιλογές στον τρόπο ζωήςκαι ψυχό-κοινωνικές μεταβλητές. Στην Ελλάδα, η προηγούμενη γνώση για τονπληθυσμό των αιωνοβίων είναι ιδιαίτερα περιορισμένη και μόλις μια ακόμηέρευνα, με αντίστοιχα μεγάλο αριθμό δείγματος έχει πραγματοποιηθεί σεπανελλαδικό επίπεδο.Η παρούσα εργασία αποτελεί μια συγχρονική μελέτη σε ένα δείγμα 400 ελλήνωναιωνοβίων (σχεδόν 1/3 των αιωνοβίων στην Ελλάδα) στο σύνολο της ελληνικήςεπικράτειας, και έλαβε χώρα στο χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2007έως τον Ιανουάριο του 2010. Βασικός σκοπός της μελέτης ήταν ο εντοπισμός καιη καταγραφή των αιωνοβίων στην Ελλάδα, προκειμένου να αναδειχθούν βασικάεπιδημιολογικά χαρακτηριστικά, κ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Exceptional longevity is a particular area of research interest, which only in thelast decades, has been systematically studied. The literature reveals that this is acomplex and multifactorial phenomenon influenced by a number of genetic,epigenetic, and environmental factors as well us with lifestyle choices andpsycho-social variables. In Greece, there is very limited prior knowledge ofcentenarians and only a more study with sample size has been conducted.This is a nationwide cross-sectional study on 400 Greek centenarians that wascarried out between 2007 and 2010. The main research purpose was theidentification and recording of centenarians, in order to highlight keyepidemiological characteristics and to record factors associated with healthlevels, their past and current lifestyles and experiences. Specific researchquestions included the recording of transgender differences and to detectdeterminants of self-rated health as a key indicator of health, which has not beenwidely studied in ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37350
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37350
ND
37350
Συγγραφέας
Τηγάνη, Ξανθή (Πατρώνυμο: Χριστόφορος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Χρούσος Γεώργιος
Δαρβίρη Χριστίνα
Λινού Αθηνά
Βασδέκης Σπυρίδων
Τσίου Χρυσούλα
Αναγνωστούλη Μαρία
Κάσση Εύη
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Μακροβιότητα; Αιωνόβιοι; Προαγωγή υγείας; Γήρανση; Υγιής γήρανση; Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
243 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)