Διερεύνηση μοριακών μηχανισμών άμυνας στο αναπαραγωγικό σύστημα των πτηνών

Περίληψη

Η υγεία και η πρόληψη των ασθενειών των εκτρεφόµενων ζώων αποτελούναπό τους σηµαντικότερους παράγοντες, οι οποίοι διαµορφώνουν το κόστοςπαραγωγής και την ποιότητα των προϊόντων ζωικής προέλευσης. Παγκόσµια τάσηστη ζωική παραγωγή είναι η πρόληψη των ασθενειών και η ενίσχυση της άµυνας τουζωικού οργανισµού µε στόχο την αποφυγή µετάδοσης παθογόνων µικροοργανισµώνκαι τροφιµογενών λοιµώξεων από τα παραγόµενα κτηνοτροφικά προϊόντα στονάνθρωπο. Εποµένως, η γνώση των ενδογενών µηχανισµών του έµφυτουανοσοποιητικού συστήµατος, που λειτουργούν στην αναπαραγωγωγική οδό τωναρσενικών και θηλυκών ορνίθων, προστατεύοντας, από τον µικροβιακό αποικισµό,τη µόλυνση και τη µετάδοση παθογόνων µε φυσικό τρόπο, µειώνοντας τηνπιθανότητα της µετάδοσης λοιµώξεων στον άνθρωπο από µολυσµένα αυγά καικρέατα όρνιθας, κρίνεται απαραίτητη.Το αναπαραγωγικό και το ανοσοποιητικό σύστηµα αν και διαχωρίζονταιλειτουργικά, υφίστανται πολύπλοκες διασυνδέσεις και αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους,οι οποίες έχουν σηµαντικές συνέπειες ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Health and disease prevention of livestock are among the major aspects whichconfigure the production costs and the quality of animal derived products. Worldwidetrend in animal production is the support of the defense mechanisms in livestock inorder to prevent microbial pathogens and zoonoses of being incorporated in animalproducts, such as milk, meat and eggs. Thus, knowledge of the endogenousmechanisms of the innate immune system, functioning in the reproductive tract ofmale and female species, protecting naturally from microbial colonization, is crucial.Although the reproductive and immunological systems are distinct,interactions between these two systems have important consequences for fertility andreproductive health in general. During the last years, there is growing evidence thatthese interactions include the families of Toll-like receptors (TLRs), antimicrobialpeptides, such as members of the β-defensins family, as well as cytokines, for whichapart from their roles in innate imm ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37264
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37264
ND
37264
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of molecular defense mechanisms in the chicken reproductive system
Συγγραφέας
Αναστασιάδου, Μαρία του Αριστείδης
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας. Τομέας Ζωϊκής Παραγωγής. Εργαστήριο Φυσιολογίας Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων
Εξεταστική επιτροπή
Αυδή Μελπομένη
Χαδιώ-Μάτζαρη Στέλλα
Μιχαηλίδης Γεώργιος
Καρατζιάς Χαρίλαος
Βατζιάς Γεώργιος
Θεοδωρίδης Αλέξανδρος
Αργυρίου Αναγνώστης
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΕπιστήμη Ζωικής Παραγωγής
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αναπαραγωγικό σύστημα; Έκφραση γονιδίων; Ανοσοποιητικό σύστημα; Σαλμονέλα; Αντιμικροβιακά πεπτίδια; Αντιμικροβιακές πρωτείνες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
186, σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)