Μελέτη της φωτοχημείας και της φωτοεκκινητικής ικανότητας διχρωμοφορικών αρωματικών κετονών σε σύστημα φωτοπολυμερισμού ΜΜΑ τύπου ΙΙ: σύνθεση, φωτοχημική, φωτοφυσική και θεωρητική μελέτη της αντίδρασης φωτοαναγωγής και της φωτοεκκινητικής ικανότητας διχρωμοφορικών κετονών

Περίληψη

Το θέμα της παρούσας διατριβής ήταν η σύνθεση, η φωτοχημική-φωτοφυσική μελέτη και η αξιολόγηση πέντε νέων μικτών διχρωμοφορκών ενώσεων ως φωτοεκκινητές σε ένα σύστημα φωτοπολυμερισμού τύπου ΙΙ, που περιλαμβάνει το μεθακρυλικό μεθυλεστέρα (ΜΜΑ, μονομερές), τον εκκινητή και την τριαιθυλαμίνη (ΤΕΑ, συνεκκινητής). Οι νέοι φωτοεκκινητές ήταν βενζόυλο ή διβενζόυλο παράγωγα των ήδη καλά μελετημένων χρωμοφόρων της θειοξανθόνης, της ξανθόνης και της φλουορενόνης, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως πρότυπες ενώσεις. Ο πειραματικός σχεδιασμός βασίστηκε στη μηχανισμό της εκκίνησης του φωτοπολυμερισμού. Το πρώτο βήμα της εκκίνησης, μελετήθηκε με φασματοσκοπία UV-vis και TD-DFT κβαντομηχανικούς υπολογισμούς, που έγιναν με το λογισμικό Gaussian 09W. Ο κύριος στόχος ήταν η αύξηση του OD των εκκινητών, στην περιοχή εκπομπής της πηγής ακτινοβόλησης (366 nm) και δευτερευόντως η μετατόπιση της απορρόφησης στην ορατή περιοχή. Αυτοί οι στόχοι επιτεύχθηκαν μόνο στα παράγωγα της φλουορενόνης.Η τριπλή κατάσταση αποτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this thesis was the synthesis, the photophysical-photochemical study and the evaluation of five novel mixed bichromophoric compounds as photoinitiators, of a type II photoinitiation system, which includes methyl methacrylate (MMA as monomer), initiator and triethylamine (TEA, as co-initiator).The novel photoinitiators were benzoyl or bisbenzoyl derivatives of the well-studied chromophores of thioxanthone, xanthone and fluorenone which were used as standard compounds. The experimental design was based on the photoinitiation mechanism. The first step of the initiation was studied by UV-vis absorption and TD-DFT quanto-mechanical calculations, performed with the Gaussian 09W software. The main target was to increase the OD of the initiators at the region of the excitation lamp emission (366 nm) and secondary to shift or increase the absorption to the visible area of the photoelectronic spectra. This target was achieved, only for the fluorenone derivatives.The triplet state ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36228
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36228
ND
36228
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the photochemistry and photoinitiation efficiency of bichromophoric aromatic ketones at a type II photoinitiation system of MMA: synthesis, photochemical, photophysical and theoretical study of the photoreduction and photoinitiation efficiency of bichromophoric ketones
Συγγραφέας
Ασβός, Ξενοφώντας (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας. Εργαστήριο Φωτοχημείας και Πολυμερών
Εξεταστική επιτροπή
Σίσκος Μιχαήλ
Ζαρκάδης Αντώνιος
Αυγερόπουλος Απόστολος
Θεοδώρου Βασιλική
Σκομπρίδης Κωνσταντίνος
Φωκάς Δημοσθένης
Τάσης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Φωτοχημεία; DFT υπολογισμοί; Φωτοαναγωγή αρωματικών κετονών; Φωτοπολυμερισμός MMA; Φωτοεκκινητές τύπου ΙΙ; Μεταφορά ηλεκτρονίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
283 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)