Αντικαρκινικές ιδιότητες σύμπλοκων ενώσεων μεταλλικών ιόντων σε χημικά και βιολογικά μοντέλα

Περίληψη

Σχεδιάστηκαν, συντέθηκαν και χαρακτηρίστηκαν τρία σύμπλοκα αργύρου(Ι) μεσαλικυλικό οξύ και τα παράγωγα του (ασπιρίνη) και με παρα-υδρόξυ-βενζοϊκό οξύ μετριφαινυλο-φωσφίνη, με δομή [Ag(tpp)2(o-Hbza)] (1), [Ag(tpp)3(asp)](dmf)}] (2) και[Ag(tpp)2(p-Hbza)] (3). Τα σύμπλοκα 1-3 χαρακτηρίστηκαν με σημείο τήξεως, στοιχειακήανάλυση, φασματοσκοπία υπερύθρου, 1H-NMR, UV-vis, ESI-MS και με κρυσταλλογραφίαακτίνων Χ.Τα σύμπλοκα 1-3 διαφέρουν ως προς την ικανότητα να σχηματίζουν δεσμούςυδρογόνου. Το σύμπλοκο 1, έχει την ικανότητα να δημιουργεί ενδομοριακούς δεσμούς, τοσύμπλοκο 2, δεν έχει την ικανότητα να σχηματίζει δεσμούς υδρογόνου και το σύμπλοκο 3σχηματίζει ενδομοριακούς και διαμοριακούς δεσμούς υδρογόνου.Για την εκτίμηση της κυτταροτοξικότητας των συμπλόκων, πραγματοποιήθηκανμελέτες για τον υπολογισμό του IC50 με τις μεθόδους ΜΤΤ και Trypan Blue, έναντικαρκινικών σειρών LMS, MCF-7 και υγιών ινοβλαστών MRC-5. Τα σύμπλοκα 1-3 είναι 2-3 φορές πιο δραστικά από ότι το cisplatin, τον νιτρικό άργυρο κ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Three new novel complexes of silver(I) with salicylic acid and its derivatives (aspirin)and para-hydroxy - benzoic acid with triphenyl phosphine, are designed, synthesized andcharacterized by melting point, elemental analysis, infrared spectroscopy, 1H-NMR, UV-vis,ESI-MS and X-ray crystallography. The formulae of the complexes are [Ag(tpp)2(o-Hbza)](1), [Ag(tpp)3(asp)](dmf)}] (2) and [Ag(tpp)2(p-Hbza)] (3).The complexes 1-3 differed in their ability to form hydrogen bonds. The complex 1 hasthe ability to form intramolecular bonds, complex 2 has no ability to form hydrogen bonds andcomplex 3 forms intramolecular and intermolecular hydrogen bonds.The cytotoxicity of complexes was calculated by MTT and Trypan Blue methods,against tumor lines LMS, MCF-7 and normal fibroblast MRC-5. Complexes 1-3 are 2-3 timesmore potent than the cisplatin, the silver nitrate and the lignads.Initially, in an attempt to evaluate the type of cell death, the alterations in cellularmorphology of LMS observed af ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35792
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35792
ND
35792
Εναλλακτικός τίτλος
Anticancer properties of complex compounds of metal ions in chemical and biological models
Συγγραφέας
Μπαντή, Χριστίνα του Ναπολέων
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Λειτουργικός - Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Φυσιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ευαγγέλου Άγγελος
Χαραλαμπόπουλος Κωνσταντίνος
Μπατιστάτου Άννα
Καλφακάκου Βασιλική
Περλεπές Σπυρίδων
Χατζηκακού Σωτήριος
Κουρκουμέλης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Μεταλλικά σύμπλοκα; Κύτταρα; Επίμυες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
187 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)