Μελέτη της συχνότητας, του είδους, της βαρύτητας και της εξέλιξης του τραύματος στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο

Περίληψη

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας πιλοτικής εργασίας είναι η μελέτη της συχνότητας, του είδους, της βαρύτητας και της εξέλιξης του τραύματος στο 3οβάθμιο Νοσοκομείο. Υλικό – Μέθοδος Μελετήθηκαν 2.346 περιστατικά τραύματος, που αντιμετωπίστηκαν στα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος – Ιούλιος 2006. Μελετήθηκαν, αφού διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες – τραυματίες και πολυτραυματίες:1.Τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς2.Τα αίτια ατυχήματος3.Ο χρόνος άφιξης στα ΤΕΠ4.Η κατανομή των κακώσεων ανά περιοχή σώματος 5.Το είδος του τραύματος6.Οι ενέργειες στα ΤΕΠ και7.Η έκβαση και η εξέλιξη των ασθενών τραυματιών Η μεθοδολογική προσέγγιση που επιλέχτηκε για την έρευνα είναι περιγραφική στατιστική με ποσοτική, αλλά και ποιοτική έρευνα. ΑποτελέσματαΔιαπιστώθηκαν τα κάτωθι:1.Οι άντρες με ποσοστό 62% (1458/2346) υπερτερούν σε επισκεψιμότητα στα ΤΕΠ μετά από τραυματισμό, έναντι των γυναικών.2.Η ηλικιακή ομάδα 20 έως 30 ετών, υπε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

CONCLUSIONS – SUMMARY The purpose of this pilot study is to evaluate the frequency, type, severity and progression of trauma in Tertiary Hospital.Material - Method Were studied 2.346 trauma incidents encountered in the ED of the University General Hospital of Alexandroupolis the period from February to July 2006. Incidents were studied, since separated into two patient groups - injured and blunt trauma, the following:1. The patient demographics2. The accident causes3. The time of arrival in the ED4. The distribution of injuries by body region5. The type of injury6. Actions in ED and7. The outcome and the development of patients injured The methodological approach chosen for this research is descriptive statistics with quantitative and qualitative research.ResultsFound the following:1. Men with 62% (1458/2346) predominate in traffic in the ED after injury, against women.2. The age group 20-30 years, outperforms all other groups with attendance rates at 19%, followed by the group ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35535
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35535
ND
35535
Εναλλακτικός τίτλος
The evaluation, the frequency, type, severity and progression of trauma in tertiaty university hospital
Συγγραφέας
Τσατσανίδης, Γεώργιος του Βασίλειος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικός. Κλινική Α' Χειρουργική
Εξεταστική επιτροπή
Λυρατζόπουλος Νικόλαος
Σιμόπουλος Κωνσταντίνος
Μηνόπουλος Γεώργιος
Πολυχρονίδης Αλέξανδρος
Πιτιακούδης Μιχαήλ
Καζάκος Κωνσταντίνος
Ευφραιμίδου Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Αντιμετώπιση τραύματος; Έκβαση; Αντιμετωπιση πολυτραυματια; Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
221 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)