Οι επαγγελματικές φιλοδοξίες των εφήβων: η επίδραση των ατομικών χαρακτηριστικών, της οικογένειας και του τύπου εκπαίδευσης (γενική-επαγγελματική)

Περίληψη

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη διερεύνηση των παραγόντων οι οποίοι συμβάλλουν στην επιλογή επαγγέλματος των εφήβων 15-18 ετών. Η έρευνα διενεργήθηκε σε δημόσια σχολεία της Αττικής σε δύο μέρη. Εξέτασε δημογραφικούς παράγοντες (φύλο, ηλικία, εθνική καταγωγή, ΚΟΙΕ), ενδογενείς παράγοντες (την αυτοαποτελεσματικότητα, τον αυτοκαθορισμό και την αυτονομία στην επιλογή επαγγέλματος), παράγοντες πλαισίου (όπως το γονεϊκό ύφος ανατροφής, τις πηγές πληροφόρησης για το επάγγελμα και τις αναφερόμενες από τους εφήβους επιρροές), και τα κίνητρα της επαγγελματικής επιλογής (εσωτερικά, εσωτερικευμένα ή εξωτερικά κίνητρα). Επίσης, εξέτασε τη σχολική επίδοση των μαθητών και την αυτοαξιολόγησή της και τον τύπο σχολείου φοίτησης (γενικό/ επαγγελματικό). Οι παραπάνω παράγοντες φάνηκε να επηρεάζουν την επαγγελματική επιλογή, τόσο μεμονωμένα, όσο και σε συνδυασμό μεταξύ τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση της αυτοαποτελεσματικότητας με τον αυτοκαθορισμό των εφήβων, παρ΄ ό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study discusses the exploration of the factors which contribute to the vocational choice of adolescents of 15- 18 years of age. The research was carried out in public Highschools in Athens and the Attica region in two parts. It examined demographic factors (gender, age, nationality and SES), intrapersonal factors (self efficacy, self determination, and career choice autonomy), context factors, such as the parenting styles, sources of information on career issues and the influences as stated by adolescents, as well as the motives underlying career choice (internal, internalized or external). The research also examined the academic achievement of the students, and their self assessment for this achievement.The above factors, as well as their complex interrelationships, appeared to affect career choice. Although self efficacy and self determination stem from different schools of thinking, they are positively correlated. The teenagers who have expressed a greater degree of conf ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35411
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35411
ND
35411
Εναλλακτικός τίτλος
The vocational aspirations of adolescents: the effect of personal characteristics, of the family and of the educational track (general/ vocational)
Συγγραφέας
Χαδιά, Άννα του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καζή Σμαράγδα
Παπαμιχαήλ Ιωάννης
Αθανασιάδου Χριστίνα
Σακαλάκη Μαρίκα
Κατερέλος Ιωάννης
Χαντζή Αλεξάνδρα
Αλεξιάς Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Επαγγελματικός προσανατολισμός; Αυτοαποτελεσματικότητα; Αυτοκαθορισμός; Σχολική επίδοση; Αυτοαξιολόγηση της σχολικής επίδοσης; Γονεϊκό ύφος ανατροφής; Κίνητρα επιλογής επαγγέλματος; Φύλο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
323 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)