Αναγνώριση προτύπων σε εικόνες και ακολουθίες πολυμέσων με δομές πολλαπλότητας

Περίληψη

Τα δεδομένα εικόνας και πολυμέσων χαρακτηρίζονται ενδογενώς από υψηλή διαστατικότητα. Ταυτόχρονα όμως, οι εφαρμογές που αξιοποιούν τέτοιου είδους δεδομένα βασίζονται στην εκτίμηση ενός πολύ μικρότερου αριθμού μακροσκοπικών παραμέτρων που καθορίζουν το περιεχόμενο των δεδομένων και συνιστούν τη σημασιολογική πληροφορία που αυτά φέρουν. Από γεωμετρικής σκοπιάς η παρατήρηση αυτή σημαίνει πως τα δεδομένα που εξετάζονται από ένα δεδομένο πρόβλημα ανάλυσης και αναγνώρισης προτύπων και χαρακτηρίζονται από το ίδιο σύνολο μακροσκοπικών παραμέτρων, κείνται επάνω σε πολυδιάστατες και μη-γραμμικές γεωμετρικές δομές εντός του χώρου των πρωτόγεννων δεδομένων, που ονομάζονται πολλαπλότητες. Κατά την τελευταία δεκαετία στο πεδίο της αναγνώρισης προτύπων συντελείται μία συστηματική προσπάθεια για την ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων που έχουν σαν στόχο την εκμάθησης τέτοιων δομών πολλαπλότητας σε δεδομένα εικόνας και πολυμέσων. Ταυτόχρονα, οι τελευταίες εξελίξεις σε άλλους κλάδους της πληροφορικής έχου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Images and multimedia data are intrinsically characterized by high dimensionality. At the same time, applications that utilize such data are often based on the estimation of a smaller number of macroscopic parameters that constitute the schematic information of the data. From a geometric perspective, the above remark translates to the fact that data characterized by the same set of macroscopic parameters lie on multidimensional and non-linear geometrical structures, within the primary data space, called manifolds. During the past decade, the field of pattern recognition has witnessed a systematic effort to develop effective methods for manifold learning, especially for applications on image and multimedia data. At the same time, recent advances in other fields of computer science have offered new tools and perspectives into manifold learning, as well as in addressing of non-linear relations between primary data and schematic content in pattern recognition applications in general.The su ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35319
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35319
ND
35319
Εναλλακτικός τίτλος
Pattern recognition in images and multimedia with manifold structures
Συγγραφέας
Θεοδωρακόπουλος, Ηλίας του Ιωάννης
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής. Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
Εξεταστική επιτροπή
Φωτόπουλος Σπυρίδων
Οικονόμου Γεώργιος
Υφαντής Απόστολος
Σκόδρας Αθανάσιος
Μεγαλοοικονόμου Βασίλειος
Αναστασόπουλος Βασίλειος
Ψαράκης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Αναγνώριση προτύπων; Δομές πολλαπλότητας; Εκμάθηση πολλαπλότητας; Πολυμέσα; Επεξεργασία εικόνας; Επεξεργασία σήματος; Θεωρεία Γράφων; Πλεονάζουσες αναπαραστάσεις; Αραιή αναπαράσταση; Αναπαράσταση ανομοιοτήτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
ix, 235 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)