Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων της θεωρίας ελέγχου

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων της θεωρίας ελέγχου. Η υπολογιστική μέθοδος υπολογισμού-παρεμβολής (evaluation-interpolation) μας δίνει τη δυνατότητα να επιλύσουμε αρκετά προβλήματα της θεωρίας ελέγχου. Το πλεονέκτημα της μεθόδου υπολογισμού-παρεμβολής έναντι των αναλυτικών λύσεων των αντίστοιχων προβλημάτων είναι η χρήση της αριθμητικής ανάλυσης (παρεμβολή) μέσω της οποίας αποφεύγουμε τα προβλήματα που προκύπτουν στις αναλυτικές λύσεις δηλαδή, πολλές και σύνθετες πράξεις, αδυναμία επίλυσης κ.α. Σε αρκετά προβλήματα της θεωρίας ελέγχου η λύση είναι ένα ή περισσότερα πολυώνυμα δυο μεταβλητών (π.χ. υπολογισμός ορίζουσας πολυωνυμικού πίνακα δυο μεταβλητών, υπολογισμός αντίστροφου πολυωνυμικού πίνακα δυο μεταβλητών, υπολογισμός μέγιστου κοινού διαιρέτη πολυωνύμων δύο μεταβλητών κ.α.). Με την μέθοδο υπολογισμού-παρεμβολής έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίσουμε τα συγκεκριμένα πολυώνυμα. Στα πλαίσια της διατριβής επικεντρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis is the development of computational methods for solving problems of Control Theory. The computational method evaluation-interpolation enables us to solve several Control Theory problems. The advantage of the method evaluation-interpolation against analytical solutions of the corresponding problems is the use of numerical analysis (interpolation) through which the problems that arise in the analytical solutions are avoided i.e. many complex operations, inability to resolve etc. In many Control Theory problems the solution is one or more two-variable polynomials (e.g. calculation of the determinant of a two-variable polynomial matrix, calculation of the inverse of a two-variable polynomial matrix, calculation of the greatest common divisor of two-variable polynomials, etc.). With the method evaluation-interpolation we can compute these polynomials. This thesis is focused on the analysis of the two-variable Newton polynomialinterpolation method, the programming ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29746
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29746
ND
29746
Εναλλακτικός τίτλος
On the development of computational methods for the solution of control theory problems
Συγγραφέας
Βαρσάμης, Δημήτριος του Νικόλαος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών
Εξεταστική επιτροπή
Καραμπετάκης Νικόλαος
Βαρδουλάκης Αντώνιος-Ιωάννης
Μποζαπαλίδης Συμεών
Πουλάκης Δημήτριος
Γουσίδου-Κουτίτα Μαρία
Σπάρταλης Στέφανος
Πιτσούλης Λεωνίδας
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Λέξεις-κλειδιά
Υπολογιστικές μέθοδοι; Πολυωνυμική παρεμβολή Newton δυο μεταβλητών; Αντιστροφή πολυωνυμικού πίνακα δυο μεταβλητών; Παράλληλη επεξεργασία; Πολυγωγική βάση; Βαθμός ορίζουσας πολυωνυμικού πίνακα δυο μεταβλητών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xx, 324 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)