Ο καθηγητής φυσικής αγωγής, ως διευθυντής και η διοικητική του επάρκεια για ένα αποτελεσματικό σχολείο

Περίληψη

Με δεδομένο πως οι Καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής(Κ.Φ.Α.) ήδη αποτελούν την τέταρτη πολυπληθέστερη ειδικότητα που καταλαμβάνει διευθυντικές θέσεις σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το γεγονός πως δεν λαμβάνουν την κατάλληλη διοικητική επάρκεια κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους για διοίκηση σχολείων, προκύπτει το ερώτημα κατά πόσο είναι σε θέση να ασκήσουν αποτελεσματική σχολική διοίκηση. Χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο (Principal Instructional Management Rating Scale) προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα, συνολικά ρωτήθηκαν 580 εκπαιδευτικοί σε 35 σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας που διοικούνται από Κ.Φ.Α., με στόχο: α) να εντοπιστούν σε ποιους από τους οκτώ παράγοντες διοικητικής ικανότητας του ερωτηματολογίου θα πρέπει να βελτιωθούν οι διευθυντές τους και β) κατά πόσο ικανοποιούνται οι απαιτήσεις τους για αποτελεσματική σχολική διοίκηση από τους διευθυντές τους. Μεταβλητές θεωρούνται όλες οι δη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Given the fact that the Physical Education Teachers (PETs) are currently the fourth largest specialty in managerial positions in Secondary Education as well as the fact that they do not receive administrative proficiency in school management during their undergraduate studies, the question arising is whether they are able to effectively implement school management. The Principal Instructional Management Rating Scale adapted to Greek reality was used to survey a total of 580 teachers from 35 Secondary Schools of the Regional Education Directorate of Central Macedonia run by PETs, with the aim to: i) identify in which of the eight administrative capacity factors of the questionnaire their Principals should be improved and ii) whether their requirements for effective school management by their Principals are satisfied. All items in the questionnaire are considered variables and they are divided into sections of skills/abilities, thus shaping the administrative capacity factors. The method ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35101
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35101
ND
35101
Εναλλακτικός τίτλος
The physical education teacher as a principal and his principal competency for an effective school
Συγγραφέας
Αλατζόγλου, Αθανάσιος (Πατρώνυμο: Δήμος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Αθαναηλίδης Ιωάννης
Κώστα Γεώργιος
Λάϊος Αθανάσιος
Μπίκος Κωνσταντίνος
Δέρρη Βασιλική
Μπεμπέτσος Ευάγγελος
Αυγερινός Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Σχολική αποτελεσματικότητα; Εκπαιδευτική ηγεσία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiii, 317 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)