Προσέγγιση της παραμένουσας δραστηριότητας στον προμετωπιαίο φλοιό με τη χρήση υπολογιστικών μοντέλων

Περίληψη

Η μνήμη εργασίας είναι η προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία αισθητηριακής πληροφορίας και σχετίζεται κυρίως με αυξημένη νευρική δραστηριότητα στον προμετωπιαίο φλοιό. Τόσο οι πυραμιδικοί νευρώνες, όσο και οι ενδονευρώνες του προμετωπιαίου φλοιού παρουσιάζουν παραμένουσα δραστηριότητα, δηλαδή δραστηριότητα η οποία παραμένει μετά την απομάκρυνση ενός αισθητηριακού ερεθίσματος. Αν και προηγούμενες έρευνες υποστηρίζουν ότι η παραμένουσα δραστηριότητα είναι χαρακτηριστικό δικτύων μεγάλης κλίμακας, πρόσφατα πειραματικά δεδομένα έδειξαν ότι ο φλοιός εμφανίζει χαρακτηριστική μικρο-αρχιτεκτονική, όπου μικρός αριθμός νευρώνων δημιουργεί ανεξάρτητα αθροίσματα (μικροκυκλώματα) ικανά να υποστηρίξουν διάφορες λειτουργίες. Αν και είναι πειραματικά επιβεβαιωμένη η ύπαρξη αυτών των μικροκυκλωμάτων στον προμετωπιαίο φλοιό, μέχρι τώρα δεν έχει μελετηθεί η λειτουργία τους στην παραμένουσα δραστηριότητα. Στην παρούσα εργασία αναπτύξαμε λεπτομερή βιοφυσικά μοντέλα των αθροισμάτων με απλοποιημένη ή λεπτομε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Working memory refers to the temporary storage of information and is strongly associated with the prefrontal cortex (PFC). Persistent activity of cortical neurons, namely the activity that persists beyond the stimulus presentation, is considered the cellular correlate of working memory. Although past studies suggested that this type of activity is characteristic of large scale networks, recent experimental evidence imply that small, tightly interconnected clusters of neurons in the cortex may support similar functionalities. In addition, very little is known about the biophysical mechanisms giving rise to persistent activity in small-sized microcircuits in the PFC. In this work, we developed biophysically detailed microcircuit models of morphologically simplified or detailed layer 5 PFC neurons that incorporated connectivity constraints and were validated against a multitude of experimental data. We used this microcircuit model to study the mechanisms that support persistent activity i ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35092
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35092
ND
35092
Εναλλακτικός τίτλος
Modelling approaches for analysing persistent activity in the prefrontal cortext
Συγγραφέας
Παπουτσή, Αθανασία (Πατρώνυμο: Ευστάθιος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ποϊράζη Παναγιώτα
Χαλεπάκης Γεώργιος
Segev Idan
Θερμού Κυριακή
Καραγογέως Δόμνα
Σιδηροπούλου Κυριακή
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Προμετωπιαίος φλοιός; Παραμένουσα δραστηριότητα; Δενδρίτες; Μορφολογία; Προσομοίωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
158 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)