Συσχέτιση της ρετρομετάθεσης με την επιθηλιακή-μεσεγχυματική διαδικασία

Περίληψη

Τα ρετροτρανσποζόνια είναι αλληλουχίες DNA, ικανές να μετατίθενται σε νέες θέσεις στο γένωμα. Η επιθηλιακή προς μεσεγχυματική μετάπτωση (ΕΜΤ) εμφανίζεται κυρίως κατά την εμβρυογένεση, ενώ η επαγωγή της στην ενήλικη ζωή συμβάλλει στην καρκινογένεση.Έχει προταθεί η συσχέτιση μεταξύ επαγωγής ΕΜΤ και καρκινικών βλαστικών κυττάρων.Σκοπός της διατριβής αυτής αποτέλεσε η διερεύνηση εάν: 1. γεγονότα ρετρομετάθεσης συμβαίνουν σε επιθηλιακά κύτταρα μαστού και κυρίως, 2. οι επιπτώσεις της ρετρομετάθεσης συσχετίζονται με ΕΜΤ. Τα κύρια ευρήματα της παρούσας διατριβής είναι τα ακόλουθα:1. Κυτταρομετρία ροής, έδειξε ότι η διαμόλυνση του μη-αυτόνομου ρετροτρανσποζονίου VL30 σε προγονικά κύτταρα μαστού ποντικού HC11 οδήγησε στην παραγωγή υψηλότερης συχνότητας ρετρομετάθεσης, συγκριτικά με τα διαφοροποιημένα κύτταρα μαστού C127 και EPH4. Επίσης, η διαμόλυνση του ρετροτρανσποζονίου L1 και του ρετροϊού MoMLV ως ρετροτρανσποζόνιο σε κύτταρα HC11 παρήγαγε γεγονότα ρετρομετάθεσης υψηλής συχνότητας. 2. Σε αντ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Retrotransposons are DNA sequences able to transpose and randomly integrate into newgenomic loci. Epithelial-Mesenchymal Transition (EMT) occurs mainly in the normalembryogenesis but also participates in cancer progression through the processes of invasionand metastasis. An association between EMT and acquisition of cancer stem-cell propertieshas been proposed.Aim of the present dissertation was to investigate, whether: 1. retrotransposition eventsoccur in mammary epithelial cells, and 2. the outcome of retrotransposition is associated withEMT.In this study, the outcome of retrotransposition in mouse mammary cells was examinedby two approaches: a. the transfection of a non-autonomous Viral-Like 30 element (VL30) inprogenitor and differentiated mouse mammary cells, and b. the transfection of retrotransposonVL30 or a non-LTR human active L1 retrotransposon or retrovirus MoMLV (as LTRretrotransposon) in progenitor mouse mammary cells.The major findings of this work are:1. FACS analysis sh ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42715
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42715
ND
42715
Εναλλακτικός τίτλος
Correlation of retrotransposition with epithelial-mesenchymal transition (EMT)
Συγγραφέας
Θρασυβούλου, Σωτηρούλα (Πατρώνυμο: Κλεάνθης)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Λειτουργικός - Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Τζαβάρας Θεόδωρος
Κούκλης Παναγιώτης
Μπριασούλης Ευάγγελος
Γεωργίου Ιωάννης
Φριλίγγος Ευστάθιος
Κωλέττας Ευάγγελος
Κωνσταντίνου Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Βασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Ρετρομετάθεση; ΕΜΤ; Καρκινικά βλαστικά κύτταρα; Καρκίνος μαστού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
198 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)