Διερεύνηση της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε φοιτητές

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στη διερεύνηση της ικανότητας εφαρμογήςκριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων. Σκοπός τηςείναι: α) να μελετήσει την εξέλιξη της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης καιελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων, β) να εξετάσει τη σχέση της ικανότηταςεφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων μεικανότητες που αφορούν σε άλλες περιοχές των Mαθηματικών καθώς και με την ικανότηταεφαρμογής κριτηρίων άλλων ειδών εκτίμησης και γ) να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά τωνατόμων που έχουν την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου τωναλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων καθώς και τους παράγοντες που συνεισφέρουνσημαντικά στην ικανότητα αυτή.Η μεθοδολογία της έρευνας συνίσταται: α) στην επίδοση τεστ και β) στηνπραγματοποίηση συνέντευξης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 304 μαθητές Ε΄ τάξης, 329μαθητές Στ΄ τάξης, 252 μαθητές Α΄ Λυκείου, 261 μαθητές Β΄ Λυκείου σχολείων τουΗρακλείου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present research is focused in the investigation of the ability to apply estimationand checking criteria of the algorithms of the arithmetic operations. Its aim is: a) to study thedevelopment of the ability to apply estimation and checking criteria of the algorithms of thearithmetic operations, b) to examine the relation between the ability to apply estimation andchecking criteria of the algorithms of the arithmetic operations and other mathematicalabilities as well as the ability to apply other type estimation criteria and c) to determine thecharacteristics of the individuals that have the ability to apply estimation and checking criteriaof the algorithms of the arithmetic operations and the factors that contribute to this abilitysignificantly.The methodology of the research is consisted in: a) giving a test and v) the realisationof an interview. The sample of the research is composed of 304 5th grade students, 329 6thgrade students, 252 10th grade students, 261 11th grade student ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35063
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35063
ND
35063
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of the ability to apply estimation and checking criteria of the arithmetic operation algorithms on primary and second school students as well as university students
Συγγραφέας
Χαλεπάκη, Γεωργία του Σοφοκλής
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Κούρκουλος Μιχαήλ
Τζανάκης Κωνσταντίνος
Λεμονίδης Χαράλαμπος
Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος
Νικολαντωνάκης Κωνσταντίνος
Πόταρη Δέσποινα
Σακονίδης Χαράλαμπος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εκτίμηση; Έλεγχος; Ικανότητα; Αλγόριθμοι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
579 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)