Συγκριτική αξιολόγηση δεικτών καρκίνου, οστικού μεταβολισμού και απόπτωσης στην εκτίμηση της θεραπευτικής προσέγγισης, σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού και οστικές μεταστάσεις

Περίληψη

Η προοπτική αυτή μελέτη αποσκοπεί να αξιολογήσει τη σχετική χρησιμότητα βιοδεικτών για την έγκαιρη και αξιόπιστη εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού (ΚΜ) και οστικές μεταστάσεις (ΟΜ). Μελετήθηκαν 32 δείκτες σε δείγματα ορού των ασθενών: 5 καρκινικοί δείκτες, 14 δείκτες οστικού μεταβολισμού και 13 δείκτες ενδεικτικοί μοριακών διεργασιών, όπως η κυτταρική απόπτωση, η ιστική διήθηση, κ.ά. Συνολικά 424 γυναίκες συμμετείχαν στη μελέτη και κατανέμονταν στις ακόλουθες 4 ομάδες: 1) Ομάδα Α: 153 ΚΜ ασθενείς (36,08%) με κλινικές και ακτινολογικές ενδείξεις ύπαρξης των ΟΜ. 2) Ομάδα Β: 77 ΚΜ ασθενείς (18,16%) διαγνωσμένες σε πρώιμα στάδια της νόσου, χωρίς οστική συμμετοχή. 3) Ομάδα Γ: 72 ασθενείς (16,98%) πάσχουσες από καλοήθεις παθήσεις του μαστού υπό παρακολούθηση. 4) Ομάδα Δ: 122 υγιείς μάρτυρες (28,77% του συνόλου). Προσδιορίστηκε το επίπεδο των δεικτών στον ορό όλων των γυναικών κατά την ένταξή τους στη μελέτη, ένα μήνα μετά την έναρξη της θεραπεία ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this prospective study has been to evaluate the relative usefulness of a panel of markers for the early evaluation of treatment efficacy in patients with breast cancer (BC) and bone metastases (BM). This panel comprised 32 serum markers: 5 tumor markers, 14 markers associated with bone metabolism (bone formation, bone resorption, osteoclastogenesis) and 13 markers involved in cell apoptosis, tissue invasion and other molecular processes. A total of 424 women participated in the study and they were divided into the following 4 groups: 1) Group A: 153 BC patients (36.08%) with clinical and radiological evidence of bone metastases. 2) Group B: 77 BC patients (18.16%) diagnosed at initial levels without skeletal complications. 3) Group C: 72 patients (16.98%) suffering from benign breast diseases under follow-up. 4) Group D: 122 healthy controls (28.77% of total). The level of the markers was determined in the serum of all participants at patients’ enrollment in the study, one m ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34960
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34960
ND
34960
Εναλλακτικός τίτλος
Comparative use of tumor markers and serum markers of bone metabolism and apoptosis in the evaluation of therapeutic response of patients with breast cancer and bone metastases
Συγγραφέας
Νοτόπουλος, Αθανάσιος του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου Άννα
Πιστεύου-Γομπάκη Κυριακή
Κώτσης Αλέξανδρος
Γκουτζιούλης Μιχαήλ
Δούμας Αργύριος
Ιακώβου Ιωάννης
Χαριτάντη-Κουρίδου Αφροδίτη
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Καρκίνος του μαστού ( Μεταστατικός); Βιοχημικοί δείκτες οστικού μεταβολισμού; Δείκτες αποπτώσεως P53, bax, bcl-2
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
407 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)