Φύλο και εκπαιδευτική διαδικασία: στάσεις και συμπεριφορές των Ελλήνων δασκάλων ανάλογα με το φύλο τους απέναντι σε μαθητές και μαθήτριες στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Περίληψη

Το θέμα της ισότητας, αλλά και της διάκρισης των φύλων συνδέεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία με την εκπαίδευση αφενός ως διαχρονικό θεσμό και αφετέρου ως διαδικασία αγωγής και κοινωνικοποίησης των ατόμων στο πλαίσιο του σχολείου, μέσα από την οποία μεταδίδονται οι κυρίαρχες ιδεολογίες για τα φύλα. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί, αξιοποιώντας τα μέχρι τώρα θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα, να ανιχνεύσει και να διερευνήσει από τη σκοπιά του φύλου αντιλήψεις, στάσεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Για την διερεύνηση όλων των παραπάνω χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας κατέδειξαν την ύπαρξη αφενός στερεοτυπικών αντιλήψεων στους εκπαιδευτικούς για τα φύλα, τις μεταξύ τους διαφορές και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αγοριών και κοριτσιών, και αφετέρου διαφοροποιημένων πρακτικών των εκπαιδευτικών απέναντι στα δύο φύλα κατά τη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The matter of gender equity and gender discrimination is connected in modern bibliography to education, not only as a temporal institution, but also as a procedure of humans’ raising up and socializing within school bounds, through which the dominative ideologies about gender are spread and reproduced in societies from time to time.Taking seriously in mind all the theoretical knowledge and the scientific elements, the present research intends to detect and point out the opinions, perceptions and attitudes of teachers, during the educational process. In order to explore in an empirical way the above matters, a questionnaire – used as a research tool- was delivered to Primary School teachers.The results of this research demonstrated that teachers have got stereotypic perceptions about gender indeed, they attribute different characteristics to male and female students and they use differentiated practices towards boys and girls while teaching. However, it doesn’t look as if the Primary ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42436
ND
42436
Εναλλακτικός τίτλος
Gender and educational process: attitudes and behaviors of Greek teachers by gender in the face of students in the learning process
Συγγραφέας
Ψιλού, Ελένη του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Τριλιανός Αθανάσιος
Βρεττός Ιωάννης
Δράκος Γεώργιος
Φυριππής Εμμανουήλ
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος
Μυλωνάκου-Κεκέ Ζαφειρία
Μπαμπάλης Θωμάς
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Στάσεις; Συμπεριφορές; Έλληνες δάσκαλοι; Φύλο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
343 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)