Παραγωγή ενεργών ανθράκων από γεωργική βιομάζα και χρήση τους στην απομάκρυνση επιλεγμένων φυτοφαρμάκων

Περίληψη

Ο στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η παραγωγή ανθρακούχων υλικών, μεγάλης προστιθέμενης αξίας από αμελητέας αξίας πρώτη ύλη, όπως αγροτική υπολειμματική βιομάζα, κατάλληλα για την προσρόφηση επιλεγμένων ρυπαντών από νερό. Επιμέρους σκοπός της διατριβής ήταν η λεπτομερής μελέτη της πυρόλυσης (θερμοχημικής μεθόδου φιλικής προς το περιβάλλον). Συγκεκριμένα μελετήθηκε η πυρόλυση αγροτικής βιομάζας, με σκοπό να γίνει μια γρήγορη αναγνώριση των πρώτων υλών ως προς τις αποδόσεις των σε προϊόντα αλλά και την ποιότητα των προϊόντων τους και να μελετηθεί η συμπεριφορά και η κινητική τους. Έπειτα μελετήθηκε η παραγωγή ενεργών ανθράκων από τρία επιλεχθέντα αγροτικά υπολείμματα μέσω της διεργασίας δύο σταδίων α) αργής πυρόλυσης και β) φυσικής ενεργοποίησης με ατμό σε αντιδραστήρα σταθερής κλίνης. Τέλος, μελετήθηκε η χρήση των παραχθέντων ενεργών ανθράκων στην απομάκρυνση του φυτοφαρμάκου Bromopropylate.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The goal of the dissertation was the production of carbon materials, activated carbons, from raw material of negligible cost, biomass, in order to be suitable for the removal of pollutants from water. The aim was to use a thermochemical treatment friendly to the environment, such as pyrolysis. Thus, in the first experimental part, a screening of the raw material was performed via pyrolysis, in order to study the behavior of the raw material, the kinetics of pyrolysis and the quality of the products. In the second experimental part, slow pyrolysis and physical activation with steam in a fixed bed reactor were conducted for the production of activated carbons from three agricultural residues. Finally, the produced activated carbons were applied for the adsorption of Bromopropylate from potable water.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34720
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34720
ND
34720
Εναλλακτικός τίτλος
Production of activated carbons from agricultural residues and their use in the removal of selected biomass
Συγγραφέας
Ιωαννίδου, Ουρανία του Αγησίλαος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ρύθμισης Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων
Εξεταστική επιτροπή
Ζαμπανιώτου Αναστασία
Σταυρόπουλος Γεώργιος
Αλμπάνης Τριαντάφυλλος
Κυριάκου Γεώργιος
Μήτρακας Μανασσής
Σαρηγιάννης Δημοσθένης
Λάππας Άγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Πυρόλυση; Ενεργός άνθρακας; Κινητική; Φυτοφάρμακα; Βιομάζα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 287 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)