Ποσοτικοποίηση της ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής με τη χρήση στοχαστικών μεθόδων

Περίληψη

Ο κόσμος γύρω μας, έχει εισέλθει σε μία εντελώς νέα εποχή, αναφορικά με τη χρήση των συστημάτων πληροφορικής. Φυσικό αποτέλεσμα αυτού, είναι η ολοένα και μεγαλύτερη εξάρτηση, από τα διάφορα συστήματα πληροφορικής των επιχειρήσεων, που συχνά βασίζουν την επιτυχία τους, στην αδιάλειπτη (24x7) λειτουργία τους. Στο πλαίσιο αυτό, η αντιμετώπιση των κινδύνων που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση, και ειδικότερα, εκείνων των κινδύνων που μπορούν δυνητικά να επηρεάσουν τα συστήματα πληροφορικής που διαθέτει, έχει γίνει επιτακτική. Όμως για να είναι δυνατή η αντιμετώπιση των κινδύνων, πρέπει πρώτα να μπορούμε να μετρήσουμε πόσο ασφαλές είναι το σύστημα πληροφορικής που διαθέτουμε.Η παρούσα διατριβή, προσπαθεί να προσεγγίσει αυτό το πολύπλοκο πρόβλημα, να αναγνωρίσει πιθανά χρονικά πρότυπα επανάληψης κινδύνων, και τέλος να προτείνει μία νέα, αντικειμενική, ακριβή και αμερόληπτη μέθοδο υπολογισμού του επιπέδου της ασφάλειας ενός συστήματος πληροφορικής. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί στοχαστικές μεθό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The world around us has already entered in a whole new era, regarding the use of Information Systems. The consequence of that is the increasing dependence, upon Information Systems of various corporations, which frequently base their success on their continuous (24x7) operation. Within this context, the mitigation of risks that a corporation faces, and especially those that could potentially affect the corporation’s Information Systems, has become more pressing than ever. However, in order to be able to mitigate the risks, we should first be able to measure how secure our Information System is.This thesis makes an effort to address this complicated topic, identify any possible risk repeating time pattern, as well as, to suggest a new, objective, accurate and unbiased method for calculating the security level of an Information System. To this end, it explores the usage of stochastic calculus, which by definition can handle the time factor, and produce a solid, objective and unbiased res ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34593
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34593
ND
34593
Εναλλακτικός τίτλος
Security quantification of information systems using stochastic calculus
Συγγραφέας
Μέρμηγκας, Δημήτριος του Χρήστος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Αλεξανδρής Νικόλαος
Δουληγέρης Χρήστος
Παναγιωτόπουλος Θεμιστοκλής
Χρυσικόπουλος Βασίλειος
Αρτίκης Θεόδωρος
Χονδροκούκης Γρηγόριος
Κοτζανικολάου Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Ποσοτικοποίηση ασφάλειας; Στοχαστικές διαδικασίες; Ασφάλεια; Διαχείριση κινδύνου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
272 σ., εικ., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)