Η εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας που μεταφέρουν οι ταξιδιωτικοί οδηγοί της σειράς Guides-Joanne και Guides Bleus στους Γάλλους ταξιδιώτες (1861-1959)

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας, από την αρχή του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα έως τα μέσα του 20ου, έτσι όπως αυτή απορρέει από τους ταξιδιωτικούς Οδηγούς της σειράς Guides-Joanne και Guides Bleus του γαλλικού εκδοτικού οίκου Hachette. Οι παλαιοί ταξιδιωτικοί Οδηγοί θεωρούνται σήμερα από τους ερευνητές, όλο και περισσότερο, ως πολύτιμη και έγκυρη πηγή πληροφοριών για το παρελθόν της χώρας που περιγράφουν. Η εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας που μεταφέρουν οι Οδηγοί του εκδοτικού οίκου Hachette είναι πλούσια, ποικίλη και η εργασία μας απορρίπτει τα επιχειρήματα για Οδηγούς αποκλειστικά «αρχαιολογικούς». Οι διαδοχικές εκδόσεις των Οδηγών (συνολικά μελετήσαμε 26 εκδόσεις και επικαιροποιημένες εκδόσεις) παρουσιάζουν μια εικόνα της Ελλάδας που μεταβάλλεται με το χρόνο. Η εργασία αποτελείται από τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η εικόνα της Αθήνας ως νέας πρωτεύουσας του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους και η εξέλιξή της από ένα ασήμαντο κατεστραμμένο μέρος ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Le présent travail étudie l’image de la Grèce moderne, depuis le début de la 2e moitié du 19e siècle jusqu’à la fin de la 1ère moitié du 20e siècle, telle qu’elle ressort des guides de voyage de la collection Guides-Joanne devenus Guides Bleus et publiés par la maison d’édition Hachette. Aujourd’hui, les guides de voyage anciens sont considérés de plus en plus par les chercheurs comme une source d’informations précieuse et sûre sur le passé du pays dont ils traitent. L’image de la Grèce moderne que nous présentent les guides de voyage publiés chez Hachette est riche et particulièrement variée et notre présente étude rejette les arguments qui voulaient ces guides exclusivement « archéologiques ». Les éditions successives de ces guides (nous en avons étudié au total 26 éditions et rééditions mises à jour) donnent une image de la Grèce qui évolue dans le temps. La thèse comprend quatre parties. La première partie présente la ville d’Athènes, capitale de l’État grec nouvellement fondé, don ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33109
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33109
ND
33109
Εναλλακτικός τίτλος
Modern Greece as presented to french travellers through the travel guides collection Guides-Joanne and Guides Bleus (1861-1959)
L’image de la Grèce moderne proposée aux voyageurs français dans les Guides-Joanne et les Guides Bleus (1861-1959)
Συγγραφέας
Στιάστνα, Μπλάνκα του Μίλος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ιστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Ανωγιάτης Δημήτριος
Πυλαρινός Θεοδόσιος
Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος
Πιζάνιας Πέτρος
Καραπιδάκης Νικόλαος
Πολίτης Ευάγγελος
Μαυρέας Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ταξιδιωτικοί οδηγοί; Ελλάδα του 19ου & 20ου αιώνα; Εικόνα του άλλου; Στερεότυπα; Περιηγητισμός; Γάλλοι επισκέπτες της Ελλάδος; Ταξιδιωτική λογοτεχνία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
523 σ., εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)