Ανάπτυξη ομοιώματος προσομείωσης για την ανάλυση της λειτουργίας αρδευτικών δικτύων υπό πίεση ελεύθερης ζήτησης

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή αναπτύχθηκε ένα μοντέλο για την ανάλυση της λειτουργίας υπόπίεση συλλογικών αρδευτικών δικτύων που λειτουργούν με ελεύθερη ζήτηση. Τομοντέλο που αναπτύχθηκε υλοποιεί την ανάλυση αυτή σε επίπεδο δικτύου προκειμένουνα δοθεί μια γενική εικόνα της λειτουργικής επάρκειας του δικτύου και σε επίπεδουδροστομίου ώστε να εντοπιστούν τα συγκεκριμένα σημεία του δικτύου πουπαρουσιάζουν προβλήματα. Το μοντέλο αναπτύχθηκε ως ανεξάρτητη εφαρμογή ώστενα υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης σε οποιοδήποτε σημείο της ανάλυσης καθώςεπίσης και επέκτασής του με νέες δυνατότητες. Επιπλέον, το μοντέλο αναπτύχθηκεέχοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν αρκετά από τα υπό πίεσησυλλογικά αρδευτικά δίκτυα ελεύθερης ζήτησης στην Ελλάδα (πχ. μεγάλος αριθμόςχρηστών ανά υδροληψία, κα) και με στόχο την αρτιότερη διαχείριση των έργων αυτών.Η λειτουργικότητα του μοντέλου που αναπτύχθηκε εξασφαλίστηκε με τη δημιουργία ενόςεύχρηστου και απλού γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής με το χρήστη (GUI). Το ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis a model was developed for the operational analysis of under pressurecollective irrigation networks operating on- demand. The developed model implementsthis analysis at network level in order to give an overview of the operational condition ofthe network and at hydrant level in order to identify the specific parts of the network thatpresent problems in their operation. The model was developed as a standaloneapplication aiming to allow the user’s intervention at any part of the analysis as well asextending the model’s capacities with new features. Furthermore, the model wasdeveloped with regard to the specific features of several Greek pressurized collectiveirrigation networks (e.g. large number of users per abstraction, etc) and in order toimprove management of these projects.The functionality of the developed model was ensured by creating an easy to use andsimple graphical user interfaces (GUI). The user is familiar with windows environment ofthe graphical user interface ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/31797
ND
31797
Εναλλακτικός τίτλος
Development of a simulation model for the performance analysis of pressurized irrigation networks operating on-demand
Συγγραφέας
Στεφοπούλου, Αγγελική Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος. Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής. Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Εξεταστική επιτροπή
Δέρκας Νικόλαος
Βαλιάντζας Ιωάννης
Ελμαλόγλου Σταμάτης
Τσακίρης Γεώργιος
Μπαλτάς Ευάγγελος
Αργυροκαστρίτης Ιωάννης
Καραβίτης Χρίστος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωργικές Επιστήμες
Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Συλλογικά δίκτυα ελεύθερης ζήτησης; Υδραυλική ανάλυση λειτουργίας; Μοντέλο προσομοίωσης; Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός; Γραμμικές απώλειες; Δείκτες αξιολόγησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
235 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.