Χαρτογραφία και χάρτες αφής

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και ένα παράρτημα. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στην αίσθηση της όρασης και εξετάζεται η περιβαλλοντική γνώση των ατόμων με πρόβλημα όρασης. Για τη διερεύνηση της περιβαλλοντικής γνώσης χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, αλλά και η πειραματική προσέγγιση των νοητικών χαρτών των ατόμων με πρόβλημα όρασης, που αφορούσαν την Ελλάδα και την περιοχή γύρω από τη Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται o κώδικας μπράιγ και οι μέθοδοι παραγωγής του, καθώς επίσης και οι μέθοδοι κατασκευής χαρτών αφής που έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Επιπλέον, παρουσιάζονται αναλυτικά οι τρεις μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συχνότερα. Στο ίδιο κεφάλαιο, παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία παραγωγής χαρτών αφής με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και της στερεοαντιγραφικής μεθόδου και παρουσιάζεται η γραμματοσειρά της Ελληνικής braille γραφής (μορφής ttf), που κατασκευάστηκε στα πλαίσια της διατριβής. Στο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral dissertation consists of four chapters and an annex. In the first chapter, reference is made to the sense of vision and the environmental knowledge of individuals with visual impairment is examined. For the exploration of environmental knowledge a questionnaire was used, as well as the experimental approach of the cognitive maps of individuals with visual impairments, which concerned Greece and the area around the School of the Blind in the city of Thessaloniki. In the second chapter the Braille code and its production methods are presented, as well as the methods of manufacturing tactile maps developed over the last decades. In addition, the three most commonly used methods are presented. In the same chapter, the process of producing maps with the use of computers and the stereographic method are presented as well as the font of the Greek Braille writing (.ttf file format), which was constructed within the frames of the present dissertation. The third chapter presents th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/31046
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/31046
ND
31046
Εναλλακτικός τίτλος
Tactile cartography and tactile maps
Συγγραφέας
Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Σ.)
Ημερομηνία
2000
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Μπούτουρα Χρυσούλα
Λιβιεράτος Ευάγγελος
Μυρίδης Μύρων
Καλτσίκης Χρηστογιώργης
Κουσουλάκου Αλεξάνδρα
Καρνάβου Ελευθερία
Αρβανίτης Απόστολος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία
Λέξεις-κλειδιά
Προβλήματα όρασης; Χαρτογραφία αφής; Κινητικότητα και προσανατολισμός; Χάρτες αφής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
4, viii, 274 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)