Ανάπτυξη ινωδών και πορωδών νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών

Περίληψη

Το κύριο αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη ινωδών και πορωδών νανοσύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας ενισχυμένης με πολυστρωματικά ορυκτά. Προκειμένου να δημιουργηθούν οι ινώδεις και πορώδεις δομές νανοϋβριδικών πολυμερών με επιθυμητές ιδιότητες είναι απαραίτητο να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την τελική δομή τους. Για το σκοπό αυτό, αρχικά, μελετήθηκε η τροποποίηση του φυσικού μοντμοριλλονίτη εφαρμόζοντας δύο μεθόδους ιοντοεναλλαγής με διάφορα κατιόντα αλκυλαμμωνίου. Παρήχθησαν τροποποιημένα ορυκτά με την κλασική μέθοδο ιοντοεναλλαγής, τα οποία συγκρίθηκαν ως προς τη δομή τους με ορυκτά που τροποποιήθηκαν με μία νέα τεχνική σε περιβάλλον υπερκρίσιμου διοξειδίου του άνθρακα (scCO₂). Τα τροποποιημένα αυτά ορυκτά χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία νανοσύνθετων υλικών από τρία διαφορετικά πολυμερή: το συμπολυμερές βουτανοδιόλης 1,4, σουκινικού και αδιπικού οξέος (ή αλλιώς βιονόλη) (PBSA), το πολυ(D,L γαλακτικό οξύ) (PDLLA) και την πολυ(ε-καπρολακτόνη) (PCL). ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation is focused on the development of microfibrous and microcellular polymer/clay nanocomposites. Understanding the parameters affecting the structure and properties of nanocomposite material is of fundamental importance in designing micro-fibrous and cellular nanocomposites with desired properties. For this reason, the modification of sodium montmorillonite (NaMMT) has been initially studied applying two different ion-exchange methods for the insertion of various alkylammonium cations into the clay’s interlayer spaces. Clays were organically modified by the classic method of ion-exchange and were subsequently compared regarding their structure with those modified by a new ion-exchange technique in supercritical carbon dioxide (scCO₂) environment. These modified clays were used for the preparation of nanocomposites from 3 different matrices: poly(butylene succinate-co-butylene adipate) (known as bionolle) (PBSA), poly(D,L lactic acid) (PDLLA) and poly(ε-caprolactone ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30463
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30463
ND
30463
Εναλλακτικός τίτλος
Fabrication of polymer nanocomposite foams and fibers
Συγγραφέας
Τσιμπλιαράκη, Αθανασία του Θεόδωρος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Χημείας. Εργαστήριο Φυσικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Παναγιώτου Κωνσταντίνος
Σεργιάδης Γεώργιος
Σικαλίδης Κωνσταντίνος
Ζασπάλης Βασίλειος
Κυπαρισσίδης Κωνσταντίνος
Ζουμπουρτικούδης Ιωάννης
Σιδερίδου-Καραγιαννίδου Ειρήνη
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Νανοσύνθετα; Πολυμερή; Ορυκτά; Ίνες; Πορώδεις δομές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xx, 234 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)