Σε αναζήτηση μορίων υψηλού σπιν και μονομοριακών μαγνητών: πολυπυρηνικά σύμπλοκα του Mn

Περίληψη

Στην παρούσα Διατριβή αναζητήθηκε η σύνθεση μορίων Υψηλού Spin και Μονομοριακών Μαγνητών. Για το σκοπό αυτό αναπτύξαμε τη χημεία του Mn χρησιμοποιώντας δύο είδη οργανικών υποκαταστατών, τη δι-2-πυρίδυλο κετόνη και τα παράγωγά της και τις 2-πυρίδυλο οξίμες οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς την υποκατάσταση του οξιμικού ατόμου άνθρακα. Η χημεία της δι-2-πυρίδυλο κετόνης βασίζεται στο γεγονός ότι η καρβονυλική της ομάδα μπορεί να υποστεί πυρηνόφιλη προσβολή από ένα μόριο H2O παρουσία μεταλλοϊόντων και να σχηματίσει την 1,1-διολική μορφή την οποία και επιδιώξαμε. Με τον υποκαταστάτη αυτό απομονώθηκαν μικτού-σθένους σύμπλοκα με εξαιρετικά μεγάλο αριθμό μετάλλων με πιο χαρακτηριστικό το σύμπλοκο [MnΙΙ8MnΙΙΙ10MnIV2O10{(py)2CO2}6{(py)2C(OEt)O}2(O2CPh)18](ClO4)2. Τα σύμπλοκα με αυτόν τον υποκαταστάτη βρέθηκαν να σταθεροποιούν χαμηλές τιμές ολικού spin που προκύπτουν από τις κυρίαρχες αντισιδηρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις μέσα σε αυτά. Οι 2-πυρίδυλο οξίμες οδήγησαν σε σύμπλοκα μικρότερης πυρηνικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this Doctoral Thesis, the synthesis of High Spin Molecules and Single Molecule Magnets was sought. Towards this purpose we developed the coordination chemistry of Mn by using two types of organic ligands; di-2-pyridyl ketone and its derivatives and the family of 2-pyridyl oximes which are derivatised on the substituent of the oximic carbon atom. The chemistry of di-2-pyridyl ketone is based on the fact that its carbonyl group is susceptible to nucleophilic attack by a H2O molecule towards formation of the 1,1-diol form in the presence of metal ions, the form of the ligand which we pursued. With this ligand we have prepared complexes with an exceptionally high number of metal ions, a representative of which is complex [MnΙΙ8MnΙΙΙ10MnIV2O10{(py)2CO2}6{(py)2C(OEt)O}2(O2CPh)18](ClO4)2. Complexes prepared with this ligand were found to stabilize low total spin values due to the dominant antiferromagnetic interactions that are present. 2-pyridyl oximes on the other hand, led to the format ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41637
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41637
ND
41637
Εναλλακτικός τίτλος
In search of high spin molecules and single-molecule magnets: polynuclear complexes of Mn
Συγγραφέας
Στούμπος, Κωνσταντίνος του Χρήστος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Περλεπές Σπυρίδων
Ζαφειρόπουλος Θεόδωρος
Κλούρας Νικόλαος
Ιωάννου Παναγιώτης
Ναστόπουλος Βασίλειος
Μήλιος Κ
Παπαευσταθίου Ι
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Συνθετική ανόργανη χημεία; Χημεία συμπλόκων ενώσεων; Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ; Μαγνητικές ιδιότητες; Μονομοριακοί μαγνήτες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
213 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)