Αποδοτικότητα και πιστωτικός κίνδυνος τραπεζών στην ευρωζώνη: μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων

Περίληψη

Στη διδακτορική αυτή διατριβή μελετάται η δυνατότητα των Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Π.Ι.) της Ευρωζώνης (ΕΕ-17) να διατηρούν υγιή χρηματοοικονομικά δεδομένα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, καθώς και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των Π.Ι. μεταξύ των χωρών μελών αυτής. Ειδικότερα πραγματοποιείται ανάλυση σε δυο θεματικά μέρη. Στο πρώτο μέρος της έρευνας πραγματοποιείται ανάλυση σε «μάκρο»-επίπεδο (macro-level), μεταξύ των Π.Ι. της Ευρωζώνης, σε δείγμα 386 τραπεζών, με Σύνολο Ενεργητικού άνω των δυο εκ. ευρώ, κατά τα έτη 2005-2009. Στόχος της έρευνας αυτής είναι ο εντοπισμός και η ανάδειξη των κύριων χρηματοοικονομικών δεδομένων που αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των Π.Ι., λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο τους, ήτοι Εμπορικών και Συνεταιριστικών Τραπεζών (ΕΤ-ΣΤ), όσο και την γεωγραφική και περιφερειακή τους διάσταση στην Ευρώπη, ήτοι των Τραπεζών του Ευρωπαϊκού Βορρά και των Τραπεζών του Ευρωπαϊκού Νότου (ΤΕΒ-ΤΕΝ) αντίστοιχα. Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται σε επίπεδο ανάληψης κινδύνου, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis is looking into the possibility of the Credit Institutions (CI) in Euro zone (EU-17) to maintain healthy financial data in an economic downturn, and the different characteristics between their member countries. In particular an analysis is taking place in two layers. In the first phase the research is carried out analysis at a macro-level, between the Euro zone CIs in a sample of 386 banks with total assets over two million euro per unit during the fiscal years 2005 to 2009. The aim of this research is the identification and the promotion of key financial data illustrating the operating characteristics of the CI, given their type, i.e. Commercial and Cooperative Banks, as well as their geographical and regional dimension in Europe, namely European banks of EU-17 north and south respectively. The survey was undertaken at the level of risk-taking, portfolios’ quality and profitability in particular related to the above groups of CIs. The scope of the research is to h ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30330
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30330
ND
30330
Συγγραφέας
Λεμονάκης, Χρήστος του Μηνάς
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος
Ματσατσίνης Νικόλαος
Νούλας Αθανάσιος
Δούμπος Μιχαήλ
Γρηγορούδης Ευάγγελος
Πασιούρας Φώτιος
Ιωαννίδης Ευστράτιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Τράπεζες; Ευρωζώνη; Μέθοδος περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων; Πιστωτικός κίνδυνος; Ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα αξιολόγησης απόφασης πιστοδότησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Συσταδοποίηση; Επάρκεια κεφαλαίων Π.Ι. έναντι πιστωτικού κινδύνου; Τυποποιημένη προσέγγιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
280 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)