Συσχέτιση των εκπομπών θερμοκηπίου και της ενεργειακής κατανάλωσης με την οικονομική, κλιματική και γεωγραφική δομή κάθε χώρας

Περίληψη

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της παγκόσμιας κοινότητας. Συχνά, η περεταίρω οικονομική μεγέθυνση παρουσιάζεται ως η λύση για την επίλυση των όποιων προβλημάτων περιβαλλοντικής υποβάθμισης που προκαλούνται από τα πρώτα στάδια της οικονομικής μεγέθυνσης των χωρών. Η πρόταση αυτή ενσωματώνεται στη σκεπτική της Περιβαλλοντικής Καμπύλης Kuznets (Environmental Kuznets Curve, EKC) η οποία βασίζεται στην πρωτότυπη εισήγηση του Kuznets για την εισοδηματική ανισότητα. Η υπόθεση EKC διερευνάται εμπειρικά για πολλές μορφές περιβαλλοντικής υποβάθμισης χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται ή να απορρίπτεται επαρκώς. Πολύ περισσότερο, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται στη περίπτωση των εκπομπών CO2 καθώς οι τελευταίες αποτελούν έναν παγκόσμιο δείκτη περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η ιστορική διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της οικονομικής δομής μιας χώρας, της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 με τη χρήση κατάλληλων οικονομετρικών μ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Climate change is today one of the greatest challenges of the global community. Further economic growth is often advocated as a solution to any problem of environmental degradation, after an intermediate phase of higher environmental degradation, because of the previous steps of the economic growth. This proposal is embodied in the so‐called Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis, which is based on the original Kutznets thesis concerning income inequality issues. The EKC hypothesis has been tested on various forms of pollution, but the results remain today rather inconclusive. What is more, the EKC hypothesis seems to be rejected when it comes to CO2 emissions, which are considered as a global indicator of environmental degradation. The purpose of this study is to investigate the relationship among a country's economic structure, its energy consumption and its CO2 emissions, using appropriate econometric tools. In addition, the specific relationships among the variables of per ca ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30072
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30072
ND
30072
Εναλλακτικός τίτλος
Correlation of greenhouse gas emissions and energy consumption to economic, climatic and geographical structure of each country
Συγγραφέας
Καΐκα, Δήμητρα (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ζέρβας Ευθύμιος
Αστερίου Δημήτριος
Τσαγκαράκης Κωνσταντίνος
Κώτσιος Στέλιος
Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Μπουρίκας Κυριάκος
Νικολάου Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνιολογία
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Οικονομική μεγέθυνση; Ενεργειακή κατανάλωση; Εκπομπές CO2; Περιβαλλοντική καμπύλη Kuznets; Περιβαλλοντική υποβάθμιση; Έλεγχος ολοκλήρωσης Johansen; Βαθμοημέρες θέρμανσης; Αιτιότητα κατά Granger
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxii, 305 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)