Απομάκρυνση ρύπων από υπόγεια νερά με χρήση ενεργών διαπερατών φραγμάτων

Περίληψη

Ο στόχος της παρούσας Διατριβής είναι η συγκριτική διερεύνηση της ικανότητας επιλεγμένων προσροφητικών και αναγωγικών υλικών, να απομακρύνουν μια σειρά ανόργανων και οργανικών ρύπων από ρυπασμένα νερά και η εργαστηριακή αξιολόγησή τους ως πιθανά πληρωτικά υλικά σε Ενεργά Διαπερατά Φράγματα. Τα προσροφητικά υλικά που μελετήθηκαν είναι ο φυσικός ζεόλιθος, και οι τροποποιημένες του μορφές με νάτριο και οξείδια του σιδήρου, ενώ το ενεργό αναγωγικό υλικό ήταν ο Σίδηρος Μηδενικού Σθένους (Zero Valent Iron ZVI). Οι ανόργανοι ρύποι που μελετήθηκαν είναι τα βαρέα μέταλλα κάδμιο και χρώμιο (στην τρισθενή του μορφή και την εξασθενή του μορφή που είναι και η πιο τοξική), καθώς και η οργανική ουσία Imidacloprid. Τα κυριότερα σημεία της έρευνας συνοψίζονται στα εξής: α) παρασκευή και έλεγχος της προσροφητικής ικανότητας ζεόλιθων και τροποποιημένων ζεόλιθων για την απομάκρυνση των μετάλλων Cd(II) και Cr(III) σε ασυνεχή πειράματα και πειράματα συνεχούς λειτουργίας στηλών, β) μελέτη της αναγωγικής δέσμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main goal of the present Thesis was a comparative examination of the ability of certain adsorptive and reductive materials to remediate polluted water from a series of inorganic and organic pollutants. The materials’ ability to be incorporated in Permeable Reactive Barriers was also investigated. The main adsorptive materials used, were natural zeolite (clinoptilolite) and its modified forms with sodium and iron oxides. The reductive material selected was Zero Valent iron in its powder form. Cadmium, Chromium (valence III and VI) and Imidacloprid (a widely used organic insecticide) were the selected pollutants used for this study. The main objectives of were: a) the study of the modification of selected zeolites (sodium saturated form and iron-oxide form) for the remediation of heavy metals Cd and Cr(III) in batch and column experiments under various parameters and in the presence of ions and organic matter, b) the reductive removal of hexavalent chromate anions Cr(VI) from aqueous ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30062
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30062
ND
30062
Συγγραφέας
Χριστοφορίδης, Χριστόφορος του Ερωτόκριτος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας. Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Φυτιάνος Κωνσταντίνος
Ζουμπούλης Αναστάσιος
Βουδριάς Ευάγγελος
Θέμελης Δημήτριος
Βουτσά Δήμητρα
Βουλγαρόπουλος Αναστάσιος
Τσιχριτζής Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Ενεργά διαπερατά φράγματα; Ζεόλιθοι; Σίδηρος μηδενικού σθένους; Βαρέα μέταλλα; Υπόγειο νερό; Φυτοπροστατευτικά; Τοξικότητα; Αναγωγή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
381 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)