Αγροτουρισμός και τοπική ανάπτυξη: εμπειρική διερεύνηση σε μία νησιωτική και μία ηπειρωτική περιοχή στην Ελλάδα

Περίληψη

Ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει την οικονομία, την κοινωνία και τη φύση. Εκτός από το μαζικό τουρισμό, έχουν αναπτυχθεί πολλές διαφορετικές μορφές τουριστικών δραστηριοτήτων και προϊόντων που κερδίζουν έδαφος όσο αφορά τη ζήτηση. Οι συζητήσεις για τον ορισμό τέτοιων δραστηριοτήτων τυπικής μικρής κλίμακας έχουν προωθήσει ορισμένους τύπους, όπως ο αγροτουρισμός, ο τουρισμός υπαίθρου ή/και ο αγροτικός τουρισμός. Η διδακτορική αυτή διατριβή συμβάλλει στην εννοιολογική ανάλυση του αγροτουρισμού με έμφαση στις επιπτώσεις του στην τοπική ανάπτυξη. Μετά από ένα σύντομο ιστορικό ανάπτυξης του αγροτουρισμού, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις του στην τοπική ανάπτυξη. Στη συνέχεια συζητείται μια τυπολογία των διαφόρων μορφών αγροτουρισμού, η κλίμακα λειτουργίας των επιχειρήσεων και των δικτύων που σχετίζονται με τον αγροτουρισμό. Το εννοιολογικό πλαίσιο που προκύπτει υποδηλώνει την ανάγκη ειδικής χαρτογράφησης του τύπου, της κλίμακας και των δικτύων προκειμένου να προσδιοριστούν ο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Tourism is an activity encompassing economy, society and nature. Besides mass tourism, many different forms of tourism activities and products have been developed and are gaining ground in terms of demand. Debates on the definition of such typically small scale activities have brought forward a number of different types, including ‘agrotourism’, ‘agri-tourism’ and ‘rural tourism’. This study contributes to the conceptual analysis of agritourism with a focus on its effects on local development. After a brief historical sketch of agritourism development, the effects on local development found in the literature are presented. Then, a typology of different forms of agritourism is discussed, the scale of operation of the enterprises and networks of enterprises related to agritourism. The conceptual framework that results suggests the need for a case and area specific mapping of type, scale and network of enterprises in order to determine impacts and provide important information for managin ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43305
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43305
ND
43305
Εναλλακτικός τίτλος
Agritourism and local development: evidence from a typical island and a continental locality in Greece
Συγγραφέας
Καράμπελα, Σοφία (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Κίζος Αθανάσιος
Σπιλάνης Ιωάννης
Baldacchino Godfrey
Καβρουδάκης Δημήτριος
Ζούρος Νικόλαος
Παρταλίδου Μαρία
Κουτσούρης Αλέξανδρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΆλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Αγροτουρισμός; Κλίμακα; Δίκτυα; Επιπτώσεις; Τοπική ανάπτυξη; Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
157 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)