Μελέτη βιοδραστικών ενώσεων φυσικών προϊόντων με υψηλής ευαισθησίας φασματοσκοπία NMR κρυογενικής τεχνολογίας και έλεγχος της αντινεοπλασματικής και αντιαγγειογενετικής τους δράσης

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελεί η μελέτη πρότυπων φλαβονοειδών που φέρουν συγκεκριμένα δομικά χαρακτηριστικά και υποκαταστάσεις ώστε να διαθέτουν βελτιωμένες βιολογικές ιδιότητες. Αρχικά, μελετήθηκαν τα δομικά χαρακτηριστικά και οι φυσικοχημικές ιδιότητες επιλεγμένων φλαβονοειδών με χρήση φασματοσκοπίας NMR 1D και 2D. Στη συνέχεια με χρήση φασματοσκοπίας διάχυσης DOSY NMR αναπτύχθηκε μια νέα μεθοδολογία για τον ποιοτικό διαχωρισμό και την ταυτοποίηση φλαβονοειδών σε μίγματα. Έπειτα, μελετήθηκε ο μηχανισμός της αντιοξειδωτικής δραστικότητας των φλαβονοειδών και η ικανότητά τους να συμπλοκοποιούνται με δύο σημαντικά μεταλλικά ιόντα, τον Zn2+ και τον Fe2+. Μελέτες φασματοσκοπίας 1D NMR και θεωρητικοί υπολογισμοί σε επίπεδο DFT υπέδειξαν ως θέσεις συμπλοκοποίησης του Zn2+ τις 3-4 και 4-5 για την κερσετίνη και την λουτεολίνη, αντίστοιχα, με αποπρωτονίωση των ΟΗ-3 για την πρώτη περίπτωση και του ΟΗ-5 για την δεύτερη. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η συμπλοκοποίηση της κερσετί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main objective of the current PhD thesis was the study of flavonoids with specific structural characteristics and substitutions which confer to their biological proeperties under investigation.Firstly, the structural characteristics of a group of selected flavonoids were studied by the use of 1D and 2D NMR spectroscopy. Furthermore, by the use of diffusion spectroscopy DOSY NMR a new methodology was developed for the separation and the identification of flavonoids in mixtures. Then, it was studied the mechanism of the antioxidant activity of flavonoids and their ability to chelate two essential metal ions, Zn2+ and Fe2+. NMR spectroscopic studies and DFT theoretical calculations indicate sites 3-4 and 4-5 as coordination sites of Zn2+ through the deprotonation of OH-3 and OH-5 for quercetin and luteolin, respectively. Also, it was observed that the complexation of quercetin with Zn2+ facilitates chelation with Fe2+ due to OH-3 deprotonation. This conclusion can effectively justify ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30041
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30041
ND
30041
Εναλλακτικός τίτλος
Study of natural bioactive compounds with high resolution NMR spectroscopy of cryogenic technology and evaluation of their antitumor and antiangiogenic activity
Συγγραφέας
Πριμηκύρη, Αλεξάνδρα του Ιωάννης
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Γεροθανάσης Ιωάννης
Φώτσης Θεόδωρος
Τρογκάνης Αναστάσιος
Τζάκος Ανδρέας
Ευάγγελος Κωλέττας
Ευάγγελος Μπριασούλης
Θεώνη Τράγκα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Φυσικά προϊόντα; Φλαβονοειδή; In-cell NMR; Καρκίνος; Αγγειογένεση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
197 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)