Μελέτη τοξικότητας ιπτάμενης τέφρας

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή εξετάζεται η εφαρμογή των βιοδοκιμών ως συμπληρωματικό εργαλείο των φυσικοχημικών αναλύσεων και των δοκιμών έκπλυσης, για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάθεση της ιπτάμενης τέφρας που παράγεται από την καύση άνθρακα. Οι δοκιμές έκπλυσης που εφαρμόσθηκαν περιελάμβαναν τις στατικές δοκιμές ΕΝ 123457-2, ΕΝ 12457-3 και TCLP, τη δοκιμή διαθεσιμότητας ΝΕΝ 7341 και τη δυναμική δοκιμή ΝΕΝ 7343. Οι δοκιμές έκπλυσης συνδυάσθηκαν με τη διερεύνηση της τοξικότητας των δειγμάτων παρουσία φυσικής οργανικής ύλης (χουμικά οξέα), καθώς και με τη διήθηση των υγρών έκπλυσης από το έδαφος. Οι βασικότεροι στόχοι της παρούσας διατριβής είναι: i) η μελέτη των φυσικοχημικών και οικοτοξικολογικών χαρακτηριστικών της ιπτάμενης τέφρας, ii) η διαμόρφωση μιας μεθοδολογίας για την ολοκληρωμένη προσέγγιση εκτίμησης της τοξικότητάς της, iii) ο εντοπισμός των συστατικών της ιπτάμενης τέφρας που μπορεί να παρουσιάσουν σχετικά υψηλή αποδέσμευση από τη στερεή φάση και τοξικότη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The application of a battery of bioassays as a tool to complement physicochemical analyses and leaching tests is examined in this thesis, for the environmental hazard assessment arising from fly ash disposal. The leaching test methods that were used included the static tests ΕΝ 123457-2, ΕΝ 12457-3 and TCLP, the availability test ΝΕΝ 7341 and the dynamic leaching test ΝΕΝ 7343. The main objectives of the thesis are: i) the examination of both physicochemical and ecotoxicological properties of fly ash and the development of an integrated approach for the toxicity assessment of fly ash, ii) the detection of fly ash compounds that may exhibit both high release from solid to liquid phase and high toxicity and iii) the assessment of interactive effects between fly ash and humic acids, as well as between fly ash and soil, for an overall estimation of the environmental impact arising from the disposal of fly ash to the environment. The results of the study for six fly ashes examined showed th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24733
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24733
ND
24733
Εναλλακτικός τίτλος
Toxicity evaluation of fly ash
Συγγραφέας
Τσιρίδης, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Θεόδωρος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Τεχνολογιών. Εργαστήριο Γενικής Χημικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σακελλαρόπουλος Γεώργιος
Λαζαρίδου Μαρία
Ζουμπούλης Αναστάσιος
Κούγκολος Αθανάσιος
Σικαλίδης Κωνσταντίνος
Σαμαράς Πέτρος
Μήτρακας Μανασσής
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ιπτάμενη τέφρα; Καύση άνθρακα; Δοκιμές έκπλυσης; Στερεά απόβλητα; Βιοδοκιμές; Χουμικά οξέα; Βιοδιαθεσιμότητα μετάλλων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xi, 230 σ., παραρτήματα, εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)