Πειραματική μελέτη της συμβολής του εμπλουτισμένου σε αιμοπετάλια πλάσματος (PRP) στην κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση τεχνητών οστικών ελλειμμάτων με και χωρίς την προσθήκη διαφόρων οστικών μοσχευματικών υλικών

Περίληψη

To πλάσμα αίματος εμπλουτισμένο σε αιμοπετάλια (platelet-rich plasma - PRP) είναι ένα φυσικό παράγωγο αυτόλογου αίματος, στο οποίο περιέχεται μια σειρά από αυξητικούς παράγοντες σημαντικούς για την ρύθμιση και τη διέγερση της βιολογικής διαδικασίας αποκατάστασης των οστικών ελλειμμάτων. Η παραγωγή του PRP σήμερα γίνεται με εξελιγμένες τεχνολογικά συσκευές. Για την παρασκευή του απαιτείται η λήψη μικρής ποσότητας αίματος και πραγματοποιείται γρήγορα και εύκολα τόσο σε περιβάλλον ιατρείου όσο και νοσοκομείου. Ψστόσο, θα πρέπει να γίνεται κάτω από συνθήκες πλήρους ασηψίας.Η έρευνα αυτή είχε σκοπό την διερεύνηση της επίδρασης του PRP σε αυτόλογο οστικό μόσχευμα, καθώς και σε συνδυασμό αυτομοσχεύματος και συνθετικής βιοενεργού υάλου (BioGran®, Biomet 3i) σε πειραματικό μοντέλο σκύλου.Πραγματοποιήθηκαν 3 τυποποιημένα οστικά ελλείμματα εμβαδού 8mm Φ 6mm και βάθους 5 mm στην εξωτερική επιφάνεια της πτέρυγας κάθε λαγόνιου οστού σε 12 πειραματόζωα. ΢υνολικά δημιουργήθηκαν 72 οστικά ελλείμματα στ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Platelet-Rich Plasma (PRP) is a natural preparation of autologous blood that contains several growth factors important for regulation and stimulation of bone reconstruction. Nowadays, the PRP production is based on use of modern equipment thus needs less donor blood. Additionally, PRP is prepared under sterile conditions and in shorter time than in the past, either in the office or in hospital environment. A dog experiment was carried out in order to investigate the effect of PRP on the regeneration of standard bony defects filled with autologous bone and a combination of autologous bone and bioactive glass material (BioGran).Three artificial bony defects of 8 mm length, 6mm width and 5 mm depth were created in each ilium of 12 dogs. Totally 72 defects were created. Same number of defects were filled with PRP, with autologous bone, with autologous bone PRP, with autologous bone and bioactive glass (BioGran) and with a combination of autologous bone, bioactive glass (BioGran) and PRP. T ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29940
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29940
ND
29940
Εναλλακτικός τίτλος
Experimental study of the contribution of platelet-rich plasma (PRP) in guided bone regeneration of artificial bone defect with or without the addition of different grafting materials
Συγγραφέας
Μαρουφίδης, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Αλέξανδρος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Οδοντιατρικής. Τομέας Χειρουργικής και Παθολογίας Στόματος. Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής - Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας Στόματος
Εξεταστική επιτροπή
Αντωνιάδης Κωνσταντίνος
Λαζαρίδης Νικόλαος
Τσίρλης Αναστάσιος
Παρίσης Νικόλαος
Νάτσινας Νικόλαος
Βέης Αλέξανδρος
Δεσίρης Άγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Εμπλουτισμένο σε αιμοπετάλια πλάσμα; Κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση; Τεχνητά οστικά ελλείμματα; Οστικό αυτομόσχευμα; Βιοενεργή ύαλος; Πειραματόζωα; Σκύλοι; Αυξητικοί παράγοντες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
116 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)