Διαταραχές φώνησης σε ασθενείς με λαρυγγοφαρυγγική παλινδρομική νόσο: επιδημιολογική μελέτη

Περίληψη

Στόχος της μελέτης μας ήταν να αναζητηθεί ο επιπολασμός των διαταραχών φώνησης σε ασθενείς με Λαρυγγοφαρυγγική Παλινδρομική Νόσο (ΛΦΠΝ) στο γενικό Ελληνικό πληθυσμό. Προς τούτο έπρεπε να προσδιορισθεί πρώτα ο επιπολασμός της ΛΦΠΝ στον Ελληνικό πληθυσμό και στη συνέχεια ο επιπολασμός των διαταραχών φώνησης σε ασθενείς με ΛΦΠΝ. Μεθοδολογία. Για τον προσδιορισμό του επιπολασμού της ΛΦΠΝ χρησιμοποιήθηκε ο Δείκτης Ευρημάτων Παλινδρόμησης (ΔΣΠ) που εισήγαγε ο Belafsky και συν. το 2002. Ο ΔΣΠ, που μεταφράσθηκε στα Ελληνικά και σταθμίσθηκε για την αξιοπιστία του σε δείγμα Ελληνικού πληθυσμού, αποτελείται από 9 συμπτώματα η βαρύτητα των οποίων βαθμολογείται από 0 (κανένα σύμπτωμα) έως 5 (πολύ σοβαρό σύμπτωμα). Ένα σκορ ΔΣΠ>13 θεωρείται έντονα δηλωτικό της ύπαρξης ΛΦΠΝ. Το ερωτηματολόγιο το οποίο περιελάμβανε δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, το ΔΕΠ και πληροφορίες για συνυπάρχουσες παθήσεις, λαμβανόμενα φάρμακα καθώς και πληροφορίες για κάπνισμα και κατανάλωση αλκοόλ συμπληρώθηκε από 340 ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Scope of the study was to assess the prevalence of voice disorders in patients with Laryngopharyngeal Reflux Disease (LPRD) in the general Greek population. In this regards we had to assess first the prevalence of LPRD in the general Greek population and then the prevalence of voice disorders in LPRD patients. Methodology. The Reflux Symptom Index (RSI), introduced by Belafsky et al in 2002, was used for the assessment of LPRD. The Greek translation of RSI was validated in the Greek population and was found to be reliable tool for the diagnosis of LPRD. The RSI is a 9 items index the severity of which is scored from 0 (no symptom) to 5 (very severe symptom). An RSI score >13 is considered indicative of LPRD. A questionnaire consisted of participants' demographic data, RSI and information related to concurrent diseases and habits for smoking and alcohol consumption was completed and analyzed for 340 subjects (183 male and 157 female). Results. The prevalence of LPRD, as it was asses ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29380
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29380
ND
29380
Εναλλακτικός τίτλος
Voice disorders in patients with laryngopharyngeal reflux disease: epidemiologic study
Συγγραφέας
Σπαντιδέας, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων. Κλινική Ωτορινολαρυγγολογική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
Εξεταστική επιτροπή
Ασημακόπουλος Δημήτριος
Ευαγγέλου Άγγελος
Μαυρέας Βενετσιάνος
Εξαρχάκος Γεώργιος
Λυκούδης Ευστάθιος
Τσιάρα Σταυρούλα
Χαλιάσος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση; Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ); Επιπολασμός; Δείκτης συμπτωμάτων παλινδρόμησης; Επιδημιολογική μελέτη; Παθήσεις φωνής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
149 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)