Η σχέση ανάμεσα στο ψυχολογικό ανήκειν, την απόδοση των μαθητών και την οργανωσιακή κουλτούρα στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στην εξέταση της σχέσης μεταξύ του ψυχολογικού ανήκειν, τις επιδόσεις των μαθητών και της οργανωσιακής κουλτούρας στην ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, είναι ζωτικής σημασίας να διερευνηθεί εάν και κατά πόσο τα συναισθήματα του «ανήκειν» και της «ένταξης» συνδέονται με τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές βιώνουν το σχολείο. Οι χαμηλές επιδόσεις και συγκεκριμένες πτυχές ανάρμοστης συμπεριφοράς στα σχολεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα συναισθήματα του «ανήκειν» στη σχολική κοινότητα. Η διατριβή θα ασχοληθεί με τα ακόλουθα ερωτήματα: Πώς οι νέοι μαθητές βιώνουν τη σχολική εμπειρία και τι είναι αυτό που οι νέοι άνθρωποι μαθαίνουν στο σχολείο (πέρα από το ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών); Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, τόσο των θεσμικών κειμένων όσο και των σχετικών μελετών έδειξαν ότι υπάρχει ένα άλλο είδος της μάθησης που συμβαίνουν στα σχολε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present PhD thesis focuses on examining the relationship between psychological belonging, student performance and organisational culture in Greek Primary Education. In a globalised society with Greece facing the consequences of the economic crisis it is of crucial importance to reveal if and how feelings of 'belonging' and 'inclusion' are connected with the way that school children experience school. Underperformance and specific aspects of disruptive behaviour in schools are strongly connected with feelings of 'belonging' that young students experience. The thesis will address the following core questions; how do young people experience school and what are young people learning at school (beyond the academic curriculum)? The literature review, both of institutional texts and relative studies revealed that there is another kind of learning occurring in schools; young people are not only learning the curriculum in the classroom but they are also learning from the organizational proc ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29216
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29216
ND
29216
Εναλλακτικός τίτλος
The relationship between psychological belonging, student performance and organisational culture in Greek primary education
Συγγραφέας
Ανδρούτσου, Δέσποινα (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Montgomery Antony
Herrick Tim
Βαλκάνος Ευθύμιος
Νικολαΐδης Χρήστος
Παπαγοπούλου Εύχαρις
Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος
Αλεξίου Θωμαή
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ψυχολογικό ανήκειν; Απόδοση μαθητών; Οργανωσιακή κουλτούρα; Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
401 σ., εικ., πιν., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)