Συναισθηματική τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση: αναγνώριση συναισθήματοις και συναισθηματική ανατροφοδότηση στα πλαίσια συστήματος ηλεκτρονικής αυτοαξιολόγησης

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αναπτύσσει και αξιολογεί ένα πλαίσιο μεθοδολογιών, που βασίζονται σε θεωρίες για το ρόλο των συναισθημάτων στη μάθηση, προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής, έγκαιρη και έγκυρη, αναγνώριση της συναισθηματικής κατάστασης του χρήστη, καθώς και να παρέχεται κατάλληλα προσαρμοσμένη συναισθηματική ανατροφοδότηση στα πλαίσια ενός συστήματος ηλεκτρονικής αυτοαξιολόγησης. Στα πρώτα κεφάλαια αναπτύσσονται οι έννοιες, οι μεθοδολογίες, οι παραδοχές και οι προσεγγίσεις που αποτελούν κοινή βάση των επόμενων κεφαλαίων της διατριβής. Έπειτα παρουσιάζονται οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν και αξιολογήθηκαν πειραματικά για την αναγνώριση της συναισθηματικής εμπειρίας του χρήστη, καθώς και οι τεχνικές που επίσης αναπτύχθηκαν και αξιολογήθηκαν πειραματικά για την παροχή κατάλληλης συναισθηματικής ανατροφοδότησης. Οι κύριες συνεισφορές της διατριβής και τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής: • Ανάπτυξη αλγοριθμικών μεθόδων για τη δυναμική διάγνωση της διάθεσης του χρή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Computerized self-assessment test systems can be an integral part of any e-learning system. Moreover, preparation tests through computerized self-assessment test systems, to help students before final exams, can be essential to any educational or learning process. Although lack of emotional recognition and emotional feedback capabilities of traditional tools of e-learning has been acknowledged as one major limitation in the recent decade, there have been no previous efforts to incorporate affective handling capabilities into self-assessment test systems. This PhD thesis is a first step towards this direction. In the context of this PhD affect recognition and affective feedback methods were developed and evaluated for use during a computerized self-assessment test. The main contributions and conclusions of this PhD are summarized in the following paragraphs: • Learners' mood models during an online self-assessment test were developed and evaluated. The proposed mood recognition models a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28931
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28931
ND
28931
Εναλλακτικός τίτλος
Affective artificial intelligence in education: affect recognition and feedback in the context of a self-assessment test system
Συγγραφέας
Μορίδης, Χρήστος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Οικονομίδης Αναστάσιος
Κεχαγιάς Αθανάσιος
Σατρατζέμη Μαρία-Αικατερίνη
Κύρτσου Αικατερίνη
Δαγδιλέλης Βασίλειος
Καρλοβασίτου-Κόνιαρη Άννα
Καραμπατάκης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ηλεκτρονική μάθηση; Ηλεκτρονικό τεστ; Αυτοαξιολόγηση; Τεχνητή νοημοσύνη; Αναγνώριση συναισθήματος; Συναισθηματική νοημοσύνη; Συναισθηματική ανατροφοδότηση; Ενσωματωμένοι διαλογικοί πράκτορες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
207 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)