Ανταγωνισμός στον Ευρωπαϊκο τραπεζικό τομέα

Περίληψη

Ο στόχος της διατριβής είναι να ερευνηθεί η δομή του τραπεζικού τομέα των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της περιόδου 2002-2010. Καλύπτει τις θεωρητικές βάσεις του τραπεζικού ανταγωνισμού και τη συσχέτισή του με σύγχρονα θέματα της Ευρωπαϊκής τραπεζικής. Η διατριβή περιλαμβάνει δύο μέρη, το πρώτο που αναφέρεται στην επισκόπηση της θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας και, το δεύτερο, στην οικονομετρική ανάλυση όπως δομείται σε τρία ξεχωριστά εμπειρικά μέρη. Πρώτον, η διατριβή εξετάζει το επίπεδο του ανταγωνισμού σε 9 αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες με τον αμερόληπτο υπολογισμό του οριακού κόστους μέσα από μία τρανσλογαριθμική συνάρτηση κόστους. Έπειτα, ερευνά τους πιθανούς προσδιοριστικούς παράγοντες της δύναμης της αγοράς που αφορά σε συγκεκριμένες πηγές εισοδήματος τραπεζών διαφορετικής παραγωγικής εξειδίκευσης ακολουθώντας το υπόδειγμα SUR. Η ανάλυση επικυρώνει ότι το μέγεθος, η συγκέντρωση της αγοράς, το μερίδιο αγοράς και η αποδοτικότητα κόστους έχουν σημαντικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the thesis is to investigate the structure of banking sectors that constitute the enlarged group (EU-27) of European Union during the period 2002-2010. It encompasses the theoretical premises of bank competition and how it is interrelated to contemporary issues of European banking. For this purpose, the thesis comprises two parts, the first one referring to the review of the theoretical and empirical literature and, the second one, to the econometric analysis as structured into three distinct empirical parts. First, the thesis deals with the measurement of competition in 9 developed European countries by estimating an unbiased marginal cost out of a translog specification, and then investigates potential correlates of income-specific market power of differently specialized financial institutions under a bootstrapped SUR framework. The analysis endorses that asset size, concentration, market share and cost efficiency have an asymmetric bearing on the pricing conduct of (non ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28925
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28925
ND
28925
Εναλλακτικός τίτλος
Competition in the European banking sector
Συγγραφέας
Σαμαντάς, Ιωάννης του Γρηγόριος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Αλεξάκης Παναγιώτης
Ξανθάκης Εμμανουήλ
Μπίλιας Ιωάννης
Γιαμουρίδης Δανιήλ
Γκιώκας Δημήτριος
Γκλεζάκος Μιχάλης
Μόσχος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Δύναμη αγοράς; Συγκέντρωση; Τραπεζικό εισόδημα; Αποδοτικότητα; Οικονομίες κλίμακας; Σύγκλιση; Χρηματωπιστωτική σταθερότητα; Κανονιστική συμμόρφωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
viii, 390 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.