Ανταγωνισμός, αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή ερευνά 4 ξεχωριστές αλλά άμεσα συνδεδεμένες θεματικές ενότητες σχετικά με το Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία των Panzar και Rosse εξετάζει το βαθμό ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην τραπεζική αγορά των Βαλκανικών χωρών. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν την ύπαρξη κάποιου βαθμού μονοπωλιακού ανταγωνισμού στα τραπεζικά συστήματα τόσο των παλιών (ΕΕ-15) όσο και των νέων (ΕΕ-10) χωρών-μελών της ΕΕ, ενώ ο ανταγωνισμός για επιτοκιακά έσοδα εμφανίζεται να είναι εντονότερος για τα τραπεζικά ιδρύματα στις ΕΕ-10 χώρες σε σχέση με τις ΕΕ-15 χώρες. Επίσης, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν την ύπαρξη μονοπωλιακού ανταγωνισμού και στα τραπεζικά συστήματα των Βαλκανικών χωρών. Ο δεύτερος ερευνητικός στόχος της παρούσας διατριβής είναι η ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν το λειτουργικό κόστος των τραπεζών τόσο στη διευρυμένη ΕΕ όσο και στα Βαλκάνια. Από την ανάλυση προκύπτει μια θε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis deals with four distinct but closely related research topics regarding the European banking industry. First, it investigates the degree of competition in the enlarged EU banking industry and in the South Eastern European (SEE) region by employing the Panzar-Rosse methodology. The findings reveal the existence of a certain degree of monopolistic competition in both EU-15 and EU-10 banking markets, while there is also evidence that banks in the EU-10 countries operate in a more competitive environment than those in EU-15 countries at least when evaluating interest income. Evidence of monopolistic competition is also found in the banking industry of the SEE region. Secondly, this thesis analyses the bank-specific industry-related and macroeconomic factors that affect EU banks’ operating performance and reveals a positive relationship between operational performance and the quality of the loan portfolio, bank’s size and the development of the banking system, and a negative one ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14873
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14873
ND
14873
Εναλλακτικός τίτλος
Competition, efficiency and productivity growth in the european banking industry
Συγγραφέας
Κουτσομανώλη-Φιλιππάκη, Αναστασία του Ιωάννης
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εξεταστική επιτροπή
Σταϊκούρας Χρήστος
Γεωργούτσος Δημήτριος
Καβουσάνος Εμμανουήλ
Χαρδούβελης Γκίκας
Ατζουλάτος Άγγελος
Μπρισιμής Σοφοκλής
Τζιριτάκης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Ανταγωνισμός, Τραπεζικό σύστημα; Αποτελεσματικότητα, Τραπεζικό σύστημα; Παραγωγικότητα, Τραπεζικό σύστημα; Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα; Λειτουργικό κόστος; Ιδιοκτησιακή δομή; Ευρωπαϊκή Ένωση; Βαλκάνια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
311 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)