Παραδοσιακά και σύγχρονα συστήματα κοστολόγησης για το λογισμό του κόστους και τη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας

Περίληψη

Ο πρωταρχικός σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση της εφαρμοσιμότητας και της χρήσης των παραδοσιακών και σύγχρονων συστημάτων κοστολόγησης για το λογισμό του κόστους και τη διοίκηση κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας μας. Κρίθηκε απαραίτητο, η πραγματοποίηση της ερευνητικής αυτής προσπάθειας να γίνει με βάση ένα εννοιολογικό πλαίσιο, το οποίο θα περιελάμβανε όλες τις κρίσιμες παραμέτρους που έχουν παρουσιασθεί στη διεθνή βιβλιογραφία ως παράγοντες υιοθέτησης και επιτυχημένης εφαρμογής των παραδοσιακών και σύγχρονων κοστολογικών συστημάτων από τα νοσηλευτικά ιδρύματα σε διεθνές επίπεδο. Η ανάπτυξη του εννοιολογικού αυτού πλαισίου, απετέλεσε έναν από τους κύριους στόχους της παρούσας έρευνας, όχι μόνο γιατί μεθοδολογικά οριοθετεί τη δομή και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, αλλά και γιατί το ίδιο το πλαίσιο μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέλλον κατά την ανάπτυξη συστημάτων λογισμού κόστους. Στους βασικούς στόχους της έρευνας πέραν τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The target of this study is the exploration of the implementation possibility of traditional and modern costing systems in Greek Healthcare organizations. This exploration was based on a conceptual framework including all the critical factors which influence the adoption and implementation of such costing systems in Healthcare organizations as they have been recorded in the international bibliography. The development of this conceptual framework became of critical meaning for this study because it delimits the structure and the results of our research and it can be utilized for the design of costing systems in the future. We also study the browse of the correlations between the critical factors which are described in our framework and the existing condition in Greek healthcare organizations.This conceptual framework incorporates factors from many of the previously relative studies. These factors –fifteen all told- were confirmed and complemented from our qualitative research and they ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28830
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28830
ND
28830
Εναλλακτικός τίτλος
Traditional and modern costing systems for costing and administration of healthcare services
Συγγραφέας
Τσιτσάκης, Χρήστος του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Καζαντζής Χρήστος
Αρτίκης Γεώργιος
Πάγγειος Ιωάννης
Βενιέρης Γεώργιος
Τσάμης Αναστάσιος
Μπέλλας Αθανάσιος
Καραγιώργος Θεοφάνης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Κοστολόγηση; Υγειονομικές υπηρεσίες; Συστήματα κοστολόγησης; Θεωρία εξατομικευμένης προσέγγισης; Υιοθέτηση σύγχρονων κοστολογικών συστημάτων; Εφαρμογή σύγχρονων κοστολογικών συστημάτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
314 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)