Δυναμική του φωσφόρου σε εδάφη alfisols

Περίληψη

Η επίδραση των χρήσεων γης στην αγρονομική και περιβαλλοντική συμπεριφορά των ανόργανων και οργανικών μορφών του φωσφόρου (Ρ), μελετήθηκε σε δυο κατηγορίες εδαφών της τάξης των Alfisols: καλλιεργούμενα εδάφη με διαφορετικά επίπεδα διαθεσιμότητας φωσφόρου (υψηλά, μέτρια και χαμηλά) και εδάφη με φυσική (δασική βλάστηση). Συνολικά εξετάστηκαν 12 εδαφοτομές, οι οποίες επιλέχτηκαν από διαφορετικές περιοχές της Βόρειας και της Νότιας Ελλάδας. Σε όλη την εδαφική κατατομή των υπό μελέτη εδαφών προσδιορίστηκαν οι εξής παράμετροι: οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες, οι μορφές του εδαφικού φωσφόρου με τη μέθοδο της διαδοχικής εκχύλισης, η προσροφητική τους ικανότητα σε φώσφορο με πειράματα προσρόφησης καθώς και η δυνητική τους συνεισφορά τους στη ρύπανση των επιφανειακών/υποεπιφανειακών υδάτων, με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών δεικτών DPS0X, WP και EPC0. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδοχικής κλασμάτωσης του Ρ, το μεγαλύτερο ποσοστό του ολικού φωσφόρου (Pt) στα καλλιεργούμενα και με φυσική εδά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The influence of land use in the agronomic and environmental behavior of inorganic andorganic phosphorus forms were examined in two different soil categories of order Alfisols;cultivated soils with various levels of available phosphorus (high, moderate, low) andnative soils (forest vegetation). Twelve soil profiles that were selected from different areas ofSouth and North Greece were examined. In all soil profiles of examined soils, the followingparameters were defined: their physicochemical properties, the forms of soil phosphorus withthe sequential fractionation method, their phosphorus sorption capacity with batchexperiments, as well as their potential contribution to the pollution of surface/subsurfacewaters with the estimation of environmental index DPSox, WP and EPCo.According to the results of phosphorus sequential fractionation, the maximumpercentage of total phosphorus in the cultivated soils and in soils with native vegetation,comprised from inorganic forms (Pi)(Total Pi: 86. ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28737
ND
28737
Εναλλακτικός τίτλος
Dynamic behavior of phosphorus in alfisols soils
Συγγραφέας
Μπαστουνοπούλου, Μαρίνα Θεόδωρος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής. Τομέας Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Χαϊντούτη Κωνσταντίνα
Καλλιάνου Χαρίκλεια
Μουστάκας Νικόλαος
Μάσσας Ιωάννης
Οιχαλιώτης Κωνσταντίνος
Κοσμάς Κωνσταντίνος
Καραβίτης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωργικές Επιστήμες
Γεωργία, Δασοκομία, και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Δυναμική φωσφόρου; Διαδοχική κλασμάτωση φωσφόρου; Προσρόφηση φωσφόρου; Εξελιγμένα εδάφη alfisols; Καλλιεργούμενα εδάφη; Εδάφη με φυσική βλάστηση; Περιβαλλοντικοί δείκτες; Κίνδυνος απωλειών φωσφόρου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
293 σ., πιν., σχημ.