Δημιουργία ενός επαγώμενου με αναστροφή Sox2 αλληλίου

Περίληψη

Το γονίδιο Sox2 είναι ένας μεταγραφικός παράγοντας που περιέχει την περιοχή HMG-box, σαν δομική μονάδα πρόσδεσης στο DNA. Θεωρείται ένα από τα γονίδια-κλειδιά με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ρύθμιση της πλειοδυναμίας της πρώιμης εμβρυικής ανάπτυξης και στο καθορισμό της κυτταρικής μοίρας στην διάρκεια της ανάπτυξης και της ομοιόστασης. Κατά την διάρκεια της πρώιμης ανάπτυξης, το γονίδιο Sox2 είναι απαραίτητο για την δημιουργία της επιβλάστης. Όμως ο ρόλος του στα βλαστικά κύτταρα δεν είναι ακόμη γνωστός. Σε αυτήν την μελέτη δημιουργήσαμε μια χειρουργική απαλοιφή της λειτουργίας του Sox2 στην επιβλάστη χρησιμοποιώντας ένα επαγόμενο με αναστροφή Sox2 αλλήλιο. για την μετάδοση της επαγωγής, η μέθοδος του επαγόμενου με αναστροφή αλληλίου για την κατασκευή επαγόμενων αλληλίων βασίζεται σε μια βελτιστοποιημένη αναστρεφόμενη κασέτα παγίδευσης γονιδίων (Conditional by Inversion - COIN). Η κασέτα COIN περιλαμβάνει ένα ζευγάρι βελτιστοποιημένα σήματα πολυαδενυλίωσης για 3΄ μάτισμα, αλλά ε ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28398
ND
28398
Εναλλακτικός τίτλος
Generation of conditional by inversion Sox2 allele
Συγγραφέας
Μάνδαλος, Νικόλαος-Παναγιώτης του Αχιλλέας
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Θερμού Κυριακή
Ταβερναράκης Νεκτάριος
Καρδάσης Δημήτριος
Πάχνης Βασίλειος
Γραβάνης Αχιλλέας
Καραγωγέως Δόμνα
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Βασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Βλαστικά κύτταρα; Επαγώμενα αλλήλια; Αναπτυξιακή βιολογία; Κύτταρα νευρικής ακρολοφίας; Γονίδια Sox; Ανάπτυξη καρδιάς; Ανάπτυξη κρανιοπροσωπικών δομών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
128 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)