Ιστορική και επιδημιολογική προσέγγιση της πανώλους κατά τους βυζαντινούς χρόνους (330-1453 μ.Χ.)

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη κάλυψε το σύνολο των επιδημιών της πανώλους που ενέσκηψαν στη Βυζαντινή αυτοκρατορία από το έτος της ίδρυσης της πρωτεύουσάς της έως και την πτώση της (330-1453 μ.Χ.). Οι πηγές που αποτέλεσαν τον πυρήνα της μελέτης, είναι κατά βάση οι περιγραφές ή οι αναφορές της πανώλους, όπως αποτυπώθηκαν στα κείμενα επιφανών Βυζαντινών ιστορικών και χρονικογράφων αλλά και Πατέρων της Εκκλησίας. Η μελέτη κινήθηκε σε δυο άξονες, στην κλινική εικόνα και τον επιδημιολογικό κύκλο της πανώλους, όπως είναι ιατρικά αποδεκτές στις μέρες μας, και το οποίο θα αποτελέσει το ερμηνευτικό αλλά και το συγκριτικό εργαλείο των περιγραφών της Βυζαντινής νόσου. Αναφορικά με την Πρώτη Πανδημία, το Λοιμό του Ιουστινιανού, η παρούσα μελέτη κινήθηκε σε τέσσερις άξονες: την ανεύρεση της πραγματικής πύλης εισόδου, το πρόβλημα της προέλευσης της Πανδημίας, την παρουσίαση και την ομαδοποίηση όλων των επιδημιών της περιόδου 541-750 και τέλος τη μελέτη της περιοδικότητας των εμφανίσεων της πανώλους για την εν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study covered all plague outbreaks that occurred in the Byzantine Empire since the founding of its capital until its fall (330-1453 AD). The core sources of the study are mainly the descriptions and reports of the plague, as depicted in the texts of Byzantine historians, prominent annalists and the Church Fathers. The study focused on two issues, the clinical image and the epidemiological cycle of the plague as is medically acceptable today, which will serve as the interpretative and comparative tool for the descriptions of the Byzantine disease. Regarding the first pandemic, the plague of Justinian, the present study focused on four areas: the discovery of its actual point of entry, the problem of the origin of the pandemic, the presentation and grouping of all the epidemics of the period 541-750, and, finally, the study of the frequency of plague outbreaks in that period. Thus, we proposed the existence of a city that acted as a possible point of entry for the plague in the 6t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28292
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28292
ND
28292
Εναλλακτικός τίτλος
Historical and epidemiological approach of plague during byzantine times (330-1453 a. D.)
Συγγραφέας
Τσιάμης, Κωνσταντίνος του Βασίλειος
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας. Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής
Εξεταστική επιτροπή
Κρεατσάς Γεώργιος
Πετρίδου Ελένη
Τσακρής Αθανάσιος
Ζωγράφος Γεώργιος
Ευτυχιάδης Αριστοτέλης
Ανδρούτσος Γεώργιος
Πουλάκου-Ρεμπελάκου Έφη
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Βυζάντιο; Επιδημιολογία; Πανώλη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
498 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)