Χωρικά και πληθυσμιακά πρότυπα του Αετομάχου (Lanius collurio) ως δείκτης αλλαγών χρήσεων γης

Περίληψη

Οι πληθυσμοί και τα είδη των κοινών πουλιών των αγροτικών περιοχών μειώνονται με γρήγορο ρυθμό σε όλη την Ευρώπη. Εντούτοις ορεινές περιοχές, όπως τα οροπέδια του Ζαγορίου Ιωαννίνων διατηρούν μία αξιοθαύμαστη ποικιλότητα τέτοιων ειδών, όπου καταγράφηκαν 143 από τα 187 είδη του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου (Ε.Π.Β.Π.) Παρά την μικρή τους έκταση, που καλύπτει μόλις το 0.38% του Ε.Π.Β.Π., εδώ παρουσιάζονται περίπου τα 2/3 από τα σημαντικότερα είδη της ορνιθοπανίδας του Εθνικού Πάρκου. Τρία είδη στρουθιόμορφων πουλιών είναι τα κοινότερα στα οροπέδια Ζαγορίου, ο Αετομάχος (Lanius collurio), ο Τσιφτάς (Miliaria calandra) και ο Θαμνοτσιροβάκος (Sylvia communis). Τα χαρακτηριστικά των θέσεων όπου αυτά φωλιάζουν συγκρίθηκαν με αντίστοιχα τυχαία επιλεγμένων επιφανειών. Χρησιμοποιώντας μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης και δέντρα ταξινόμησης βρέθηκε ότι τα πουλιά φωλιάζουν κατά προτίμηση σε θέσεις όπου βοσκότοποι με διάσπαρτους θάμνους ή μικρά δέντρα αναμιγνύονται με καλλιεργήσιμη γη. Η παρουσία ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Common farmland birds are declining throughout Europe; however marginal farmlands that escaped intensification or land abandonment remain a heaven for farmland species in some Mediterranean mountains. The three mountain plateaus of Central Zagori Municipality in Epirus region NW Greece are such areas and can be characterized as ‘local bird biodiversity hotspot’, as 143 from the 187 species of the Northern Pindos National Park have been recorded here, including also the most threatened species. The commonest farmland birds of the area are the Red-backed Shrike (Lanius collurio), the Corn Bunting (Miliaria calandra) and Common Whitethroat (Sylvia communis). Their microhabitat preferences were studied comparing land use, structural and vegetation physiognomic characteristics. Using logistic regression and classification trees models it was found that all show a preference for agricultural mosaics dominated by rangelands with scattered shrub or short trees mixed with arable land. Fences an ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28162
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28162
ND
28162
Εναλλακτικός τίτλος
Landscape and population patterns of red backed shrike (Lanius collurio) as an indicator of land use change
Συγγραφέας
Τσιακίρης, Ρήγας του Ελευθέριος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σγαρδέλης Στέφανος
Δημόπουλος Παναγιώτης
Πάντης Ιωάννης
Στάμου Γιώργος
Halley John
Διαμαντόπουλος Ιωάννης
Καλλιμάνης Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αετομάχος; Εγκατάλειψη υπαίθρου; Οικολογία τοπίου; Πουλιά αγροτικών περιοχών; Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών; Βόσκηση; Αγροτικά οικοσυστήματα; Πολιτισμικά τοπία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
252 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)