Γεωγραφική και υψομετρική κατανομή, ακουστικός προσδιορισμός και οικολογία των χειρόπτερων της Κρήτης

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκε η κατανομή και η αφθονία των Χειροπτέρων της Κρήτης. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 767 αναφορές από 283 θέσεις σε όλους τους νομούς του νησιού: 432 από έρευνες του γράφοντος και 335 από μελέτες άλλων ερευνητών (δημοσιευμένες και μη). Στα δεκαέξι είδη που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, προστίθεται εδώ το Nyctalus leisleri, το οποίο έχει εντοπιστεί μόνο στους ν. Χανίων και Ρεθύμνου. Το είδος αυτό, όπως και τα Pipistrellus nathusii, Myotis mystacinus/aurascens, Plecotus kolombatovici και Plecotus macrobullaris είναι τα πιο σπάνια του νησιού, καθώς έχουν εντοπιστεί σε λιγότερες των 15 θέσεων το καθένα και σε μικρούς αριθμούς. Τα πιο άφθονα και κοινά είδη είναι τα Rhinolophus ferrumequinum, Myotis blythii/oxygnathus και Miniopterus schreibersii¸ όπως φάνηκε από επιθεωρήσεις των καταφυγίων τους, αλλά και τα Hypsugo savii, Pipistrellus hanaki, Pipistrellus kuhlii και Tadarida teniotis, όπως προέκυψε από ακουστικές μελέτες. Όπως έχει βρεθεί και σε άλλες ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study was focused on the distribution and abundance of Cretan bats. In total, 767 records from 283 localities along the island were collected: 432 own records and 335 resulting for the research efforts of other scientists (published or communicated to the author). The recent discovery of Nyctalus leisleri by Czech researchers and the author in the prefectures of Chania and Rethymno increases the number of Cretan species to 17. This species, along with Pipistrellus nathusii, Myotis mystacinus/aurascens, Plecotus kolombatovici and Plecotus macrobullaris are rarest and less abundant species of Crete, being located in small numbers in less than 15 localities each. The commonest and more abundant species in underground shelters are Rhinolophus ferrumequinum, Myotis blythii/oxygnathus and Miniopterus schreibersii. On the contrary, in various feeding grounds Hypsugo savii, Pipistrellus hanaki, Pipistrellus kuhlii and Tadarida teniotis are by far more common and abundant. Sim ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27243
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27243
ND
27243
Εναλλακτικός τίτλος
Geographical and elevational distribution, acoustic identification and ecology of cretan bats
Συγγραφέας
Γεωργιακάκης, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Μιχάλης)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Μυλωνάς Παναγιώτης
Οικονομόπουλος Αριστείδης
Λεγάκις Αναστάσιος
Καρακάσης Ιωάννης
Παντής Ιωάννης
Βαλάκος Ευστράτιος
Russo Danilo
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Νυχτερίδες; Σπήλαια; Τροφική οικολογία; Κατανομές; Ηχοεντοπισμός; Υψομετρική διαφοροποίηση; Επιλογή οικοτόπου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
viii 275, εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)