Μελέτη του βιολογικού κύκλου του ιοειδούς Potato spindle tuber viroid σε φυτά Nicotiana benthamiana που είναι κατεσταλμένα για τις πρωτεΐνες τύπου Dicer

Περίληψη

Η RNA σίγηση είναι ένας ευρύτατα διαδεδομένος μηχανισμός αρνητικής ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης. Εμπλέκεται σε διάφορα αναπτυξιακά φαινόμενα σε όλους τους ευκαρυώτες, την καρκινογένεση στα θηλαστικά, ενώ μία από τις βασικότερες λειτουργίες του μηχανισμού στους φυτικούς οργανισμούς είναι αυτή της άμυνας ενάντια σε ιούς και μεταθετά στοιχεία. Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί διάφορα μονοπάτια στα οποία εμπλέκεται ο μηχανισμός, με κύριο χαρακτηριστικό όλων την παραγωγή μικρών RNAs της τάξης των 21-24 νουκλεοτιδίων που αποτελούν τους κύριους τελεστές του μηχανισμού. Υπέυθυνα ένζυμα για την παραγωγή αυτών των RNAs είναι οι πρωτεΐνες τύπου Dicer (Dicer-like proteins, DCLs). Ρόλος των μικρών RNAs, ο οποίος ορίζεται από το μέγεθος τους και την DCL από την οποία παρήχθησαν, είναι η στόχευση ομόλογων DNA και RNA αλληλουχιών προς μεθυλίωση ή αποικοδόμηση αντίστοιχα. Τα ιοειδή αποτελούν τα απλούστερα φυτικά παθογόνα με ικανότητα τοπικής και διασυστηματικής μόλυνσης. Το γονιδίωμα του ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

RNA silencing is a wide spead mechanism that negatively regulates gene expression. It is involved in different developmental phenomena in higher eukaryotes like cancerogenesis in mammals and defense against viruses and transposable elements in plant kingdom. By now many different RNA silencing pathways are identified. Key players of the mechanism are the small RNAs (21-24 nuceotides long), that are produced by RNAseIII Dicer-like proteins (DCLs). The role of small RNAs is governed by the DCL that generated it. Each DCL produces a distinct size of small RNA, which target homologous RNA and DNA sequences for degradation or methylation, respectively. Viroids are minimal pathogens that infect plants systemically and locally. Their gemone consists of a single stranded, naked RNA molecule that does not code for any protein. Viroids, or their double stranded RNA intermediates are substrate for DCLs. The produced small RNAs are biologically active in trans, but most probably not in ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28072
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28072
ND
28072
Εναλλακτικός τίτλος
Insights in the biological cycle of Potato spindle tuber viroid in Dicer-like knock down Nicotiana benthamiana plants
Συγγραφέας
Νταντάμη, Ελένη του Ιωάννης
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καλαντίδης Κρίτων
Τσαγρή Ευθυμία
Αβέρωφ Μιχαήλ
Δελιδάκης Χρήστος
Κοτζαμπάσης Κυριάκος
Βόντας Ιωάννης
Πυρίντσος Στέργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Πρωτεΐνες τύπου Dicer; RNA σίγηση; Ιοειδές; Ατράκτωση κονδύλου πατάτας; Μικρά RNA
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
133 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)