Μελέτη φυσιολογικών και αγροκομικών γνωρισμάτων που σχετίζονται με την αύξηση, απόδοση και ποιότητα του ρεβιθιού  (Ciser arietinum L.)

Περίληψη

Η επιλογή της κατάλληλης ημερομηνίας σποράς είναι καθοριστικός παράγοντας για την αύξηση και ανάπτυξη του ρεβιθιού (Cicer αrιetinum L.) και επηρεάζει τόσο την απόδοση και τα ποιοτικά γνωρίσματα του σπόρου, όσο και την οικονομικότητα της καλλιέργειας. Σκοπός του εργασίας ήταν να μελε-τηθεί, σε συνθήκες αγρού, η επίδραση της ημερομηνίας σποράς στην αύξηση, την απόδοση και την ποιότητα του σπόρου, στη συσσώρευση και ανακατανο-μή ξηράς ουσίας, αζώτου, φωσφόρου και καλίου και σε διάφορα αγροκομικά και φυσιολογικά γνωρίσματα της ανοιξιάτικης καλλιέργειας του ρεβιθιού σε ξη-ρικές συνθήκες. Τα πειράματα έγιναν στο αγρόκτημα του Δημοκριτείου Πανε-πιστημίου Θράκης τα έτη 2009 και 2010. Το έδαφος είναι ιλυοαργιλώδες με οργανική ουσία 1,01% και pH 6,68. Τέσσερις ποικιλίες ρεβιθιού (Zehavit-27, Άνδρος, Κάσσος και Σέριφος) αναπτύχθηκαν σε δύο ημερομηνίες σποράς (Μάρτιο-κανονική και Απρίλιο-όψιμη). Το πειραματικό σχέδιο ήταν ομάδες με υποομάδες (split-plot) με 4 επαναλήψεις. Ως κύρια τεμάχια χρησιμοπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The choice of the appropriate sowing date is an important management option to optimize seed yield and quality of chickpea (Cicer arietinum L.) and improve its profitability. The purpose of this study was to investigate, under field conditions, the influence of sowing date on growth, seed yield and quality, ac-cumulation and translocation of dry matter, N, P and K, and on other agronomic and physiological traits of spring sown chickpea. The experiments were con-ducted at the farm of Democritus University of Thrace in Orestiada, in 2 years (2009 and 2010). The soil is silty clay with a pH of 6.68 and 1.01% organic mat-ter. Four chickpea cultivars (Zehavit-27, Andros, Kassos and Serifos) were grown in two sowing dates (March-normal and April-late). The experimental de-sign was a split plot with 4 replications. Sowing date was used as main plots and cultivars as subplots. Plant samples were taken from each plot at all plant growth stages. Dry matter, N, P and K, accumulation seed yield an ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28040
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28040
ND
28040
Συγγραφέας
Φωτιάδης, Σιδέρης (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Εργαστήριο Γεωργίας
Εξεταστική επιτροπή
Κουτρουμπάς Σπυρίδων
Παπακώστα-Τασοπούλου Δέσποινα
Τοκατλίδης Ιωάννης
Κούτσικα-Σωτηρίου Μεταξία
Βασιλείου Γεώργιος
Δόρδας Χρήστος
Δαμαλάς Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Άλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Ρεβίθια; Ημερομηνία σποράς; Απόδοση; Απόδοση, Συστατικά; Συσσώρευση ξηράς ουσίας; Συσσώρευση N, P, K; Άζωτο, Απώλειες; Αποτελεσματικότητα χρησιμοποιήσεως N, P, K
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)