Στατιστική και υπολογιστική νοημοσύνη

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή ασχολείται με τη μελέτη και την ανάπτυξη μοντέλων τα- ξινόμησης τα οποία ϐασίζονται στα Πιθανοτικά Νευρωνικά Dίκτυα (ΠΝD). Τα προ- τεινόμενα μοντέλα αναπτύχθηκαν ενσωματώνοντας στατιστικές μεθόδους αλλά και μεθόδους από διάφορα πεδία της Υπολογιστικής Νοημοσύνης (ΥΝ). Η παρουσία- ση των επιμέρους ϑεμάτων και αποτελεσμάτων της διατριβής αυτής οργανώνεται ως εξής : Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζουμε τα απαιτούμενα ϑεωρητικά στοιχεία της στατι- στικής ϑεωρίας αποφάσεων σε προβλήματα ταξινόμησης. Επιπλέον, παρέχεται μια σύνοψη των ϐασικών κανόνων ταξινόμησης και των συναρτήσεων διαχωρισμού. Το Κεφάλαιο 2 αφιερώνεται στην παρουσίαση των εννοιών που απαρτίζουν την ΥΝ. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις μεθόδους ϐελτιστοποίησης της ΥΝ και συγκεκριμένα στη Βελτιστοποίηση με Σμήνος Σωματιδίων (ΒΣΣ) και στους Dιαφοροεξελικτικούς αλ- γόριθμους (DΕΑ). Στη συνέχεια, παρουσιάζονται εν συντομία τα Τεχνητά Νευρωνικά Dίκτυα (ΤΝD) και ειδικότερα τα ΠΝD για τα οποία γίνεται μια εκτενή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis is dealing with the study and the development of classification models that are based on Probabilistic Neural Networks (PNN). The proposed models were developed by the incorportation of statistical methods as well as methods from several fields of Computational Intelligence (CI) into PNNs. The presentation of the subjects and the results of the dissertation is organized as follows: In Chapter 1 the required theoretical elements of the statistical decision theory in classification tasks is presented. Moreover, a summary of the most common decision rules and discriminant functions is provided. Chapter 2 is devoted in the presentation of the concepts that consist CI. Special credit is given to the optimization methods of CI and especially to Particle Swarm Optimization (PSO) and Differential Evolution Algorithms (DEA). Furthermore, Artificial Neural Networks are briefly presented and a thorough presentation about PNNs is provided regarding the structure, th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27835
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27835
ND
27835
Εναλλακτικός τίτλος
Statistics and computational intelligence
Συγγραφέας
Γεωργίου, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Λουκάς)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών
Εξεταστική επιτροπή
Αλεβίζος Φίλιππος
Βραχάτης Μιχαήλ
Ιωαννίδης Δημήτριος
Ανδρουλάκης Γεώργιος
Καββαδίας Δημήτριος
Λυκοθανάσης Σπυρίδων
Μακρή Ευφροσύνη
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Πιθανοτικά νευρωνικά δίκτυα; Βελτιστοποίηση με σμήνος σωματιδίων; Μπεϋζιανή ανάλυση; Ασαφής συνάρτηση συμμετοχής; Μη παραμετρική εκτίμηση συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)