Κατανομές πιθανότητας στην ανάλυση επιβίωσης

Περίληψη

Η ανάλυση επιβίωσης αποτελεί ταυτόσημη έννοια της ανάλυσης του χρονικού διαστήματος πουπροηγείται της καταγραφής ενός συμβάντος. Ως όρος χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σε βιοϊατρικέςεπιστήμες, όπου το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην παρατήρηση του χρόνου ζωής είτε των ασθενώνείτε των πειραματόζωων. Η ανάλυση του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μέχρι την καταγραφήενός συμβάντος έχει επίσης χρησιμοποιηθεί ευρέως στις κοινωνικές επιστήμες, όπου το ενδιαφέρονεστιάζεται σε γεγονότα όπως η αλλαγή θέσεως εργασίας, ο γάμος, η γέννηση παιδιών και ούτωκαθεξής. Επιπρόσθετα, οι επιστήμες της μηχανικής έχουν συμβάλλει στην ανάπτυξη της ανάλυσηςεπιβίωσης. Στον επιστημονικό αυτό κλάδο συνηθίζεται να χρησιμοποιείται ο όρος «ανάλυσηαξιοπιστίας», μιας και η κύρια εφαρμογή του είναι η μοντελοποίηση του χρόνου που απαιτείται για τηναποτυχία μηχανημάτων ή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Η μελέτη όλων αυτών των επιστημονικώνεξειδικεύσεων έχει ως επί το πλείστον ενοποιηθεί στο πεδίο της ανάλυσης επιβίωσης.Γίνετ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Survival analysis is identical to meaning analysis of the period preceding the recording of an event. Asa term, it is primarily used in biomedical sciences, where the focus is on the observation of life ofpatients or laboratory animals. The analysis of the time leading up to an event record has also beenwidely used in the social sciences, where the focus is on events such as job change, marriage, birth ofchildren and so on. Additionally, the engineering sciences have contributed to the development ofsurvival analysis. In this scientific field is customary to use the term "reliability analysis", since the mainapplication is the modeling of the time required for the failure of machinery or electronics. The study ofall these scientific specialization is mostly consolidated in the area of survival analysis.It is easily understood that the description and modeling of life is the main issue in many aspects ofhuman life and activity. Therefore, the methodologies developed in survival analysis ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29368
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29368
ND
29368
Εναλλακτικός τίτλος
Probability distributions in survival analysis
Συγγραφέας
Παππάς, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Αλέξανδρος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών. Τομέας Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Εξεταστική επιτροπή
Λουκάς Σωτήριος
Αδαμίδης Κωνσταντίνος
Φερεντίνος Κοσμάς
Ζωγράφος Κωνσταντίνος
Κουρούκλης Σταύρος
Σκούρη Κωνσταντίνα
Μπατσίδης Απόστολος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά
Μαθηματική στατιστική; Ανάλυση επιβίωσης; Κατανομές χρόνου ζωής; Αξιοπιστία; Έλεγχος χρόνου ζωής; Συνάρτηση κινδύνου; Στατιστική συμπερασματολογία; Προσαρμογή πραγματικών δεδομένων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xii, 143 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)